APK Accounting Solutions Piotr Kosieradzki (0)

Indywidualne podejście do Klienta, rzetelność i terminowość, efektywność i oszczędność.

  • NIP 8212513234

obszar usług:

 • Bemowo

programy księgowe:

 • Comarch Optima

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Raporty / sprawozdania
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Finansowanie - pomoc
 • Optymalizacja podatkowa
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Start-up

języki:

 • angielski

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Import/Eksport
 • Budowlana/Deweloperska
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Najem
 • E-Commerce

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Spółka z o.o.-komand.
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Pełna księgowość

Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzenie pełnej księgowości  wymagane jest w przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.
Ustawa o rachunkowości wymaga również prowadzenia pełnej księgowości od wszystkich podmiotów, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą dobrowolnie stosować zasady rachunkowości określone ustawą od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego zobowiązani są do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość obowiązani są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

W ramach obsługi w tym zakresie zapewniamy:

 • opracowywanie planów kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości,
 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku VAT,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporządzenie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE,
 • przesyłanie plików JPK do urzędu skarbowego,
 • elektroniczne wysłanie wszystkich deklaracji do US i ZUS,
 • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości,
 • rozliczenie kadrowo-płacowe (szczegółowe informacje),
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • monitorowanie poziomu należności i zobowiązań (monity, noty odsetkowe, potwierdzenie sald),
 • przygotowanie raportów zarządczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • kontakt z urzędami skarbowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych.

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest obowiązkiem większości przedsiębiorstw, opodatkowanych na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym (19%), których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2017 rok są niższe niż równowartość w walucie polskiej 8 627 400 zł (2.000.000 EUR); po przekroczeniu limitu zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami KPiR mają obowiązek prowadzić następujące podmioty:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie.

W ramach obsługi w tym zakresie zapewniamy:

 • prowadzenie zapisów w księdze podatkowej,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporządzenie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE,
 • przesyłanie plików JPK do urzędu skarbowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczenie podatku dochodowego właściciela, PIT-5, PIT-5L oraz PIT-36, PIT-36L,
 • elektroniczne wysłanie wszystkich deklaracji do US i ZUS,
 • rozliczenie kadrowo-płacowe (szczegółowe informacje),
 • przygotowanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R,
 • kontakt z urzędami skarbowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;,
 • świadczenie innych usług uzgodnionych z klientem,
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej i dopełnieniu wszelkich formalności.

Obsługa kadrowo-płacowa

Niedopełnienie obowiązków przedsiębiorcy wobec osób zatrudnionych w firmie może powodować konsekwencje zarówno ze strony urzędu skarbowego, jak i ZUS-u.

W zakresie obsługi kadrowo płacowej:

 • sporządzamy miesięczne listy wynagrodzeń pracowników,
 • elektronicznie przesyłamy deklaracje do ZUS przy pomocy podpisu kwalifikowanego,
 • sporządzamy umowy o pracę, świadectwa pracy i inne dokumenty związane z zatrudnieniem,
 • prowadzimy akta osobowe,
 • przygotowujemy roczne rozliczenia podatkowe PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR,
 • obsługujemy umowy zlecenia i o dzieło,
 • rejestrujemy przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 • przygotowujemy instrukcje płacowe dotyczące wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego,
 • sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe oraz ubezpieczeniowe pracowników,
 • sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe oraz ubezpieczeniowe przedsiębiorstwa,
 • sporządzamy sprawozdania do celów księgowych i zarządczych,
 • sporządzamy raporty statystyczne wymagane przepisami prawa pracy.

Ponadto:

Wsparcie w utworzeniu firmy - Pomoc w dopełnieniu formalności związanych z założeniem firmy.

Uproszczona księgowość - Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej.

Raportowanie i analizy finansowe - Przygotowanie raportów i analiz finansowych indywidualnie dopasowanych do potrzeb Klienta.

Dodatkowe informacje

APK Accounting Solutions to ludzie, którzy nieustannie zgłębiają wiedzę i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by sprostać najwyższym standardom i oczekiwaniom. Jako członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce korzystamy z wiedzy najlepszych specjalistów i praktyków z zakresu podatków i rachunkowości.

Naszym głównym celem jest zapewnienie wsparcia oraz dostarczenie rozwiązań finansowych i technologicznych, które przyczynią się do podnoszenia efektywności i optymalnego rozwoju firmy na każdym etapie jej działalności. Jako partner biznesowy wychodzimy naprzeciw potrzeb naszych Klientów, doradzamy i pomagamy wdrażać rozwiązania finansowe wspomagające prowadzenie firmy.

Współpracę z Klientem opieramy na zasadzie partnerstwa i elastyczności, co pozwala nam dopasować ofertę do jego potrzeb i stworzyć przejrzyste warunki współpracy.

Mając na uwadze chęć maksymalizacji efektywności działań naszych Klientów, przekładającej się na oszczędność czasu i pieniędzy, w ramach naszej oferty proponujemy rozwiązania łączące finanse z IT. Nieustannie śledzimy i testujemy nowo pojawiające się narzędzia i rozwiązania, by móc zaproponować satysfakcjonującą i dopasowaną do indywidualnych potrzeb Klienta ofertę.

Przekazane do nas dane i informacje są bezpieczne - działamy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w tym wdrożonej Polityce bezpieczeństwa.
Zapraszamy do współpracy.

Dlaczego My

Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie. Dzięki zaznajomieniu specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej Klienta dostosowujemy zakres naszych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta gwarantując najwyższy standard świadczonych usług. Priorytetem dla nas jest budowanie długofalowej współpracy z Państwem poprzez świadczenie w pełni profesjonalnych i rzetelnych usług. Na każdym etapie współpracujemy z Klientem w trosce o zapewnienie prawidłowości, terminowości realizacji zleceń oraz optymalizacji płaconych podatków. W celu ciągłego rozwijania jakości świadczonych przez nas usług stale podnosimy swoje kwalifikacje i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wprowadzając różne udogodnienia. Pracujemy na nowoczesnym systemie finansowo-rachunkowym Comarch ERP Optima.