ASAP Renata Orzechowska

9

As Soon As Possible - Najszybciej jak to możliwe

  • NIP 6711465682
  • REGON 382963018

Charakterystyka

obszar usług:

 • Targówek

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Reset2

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • Edukacja
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Ryczałt ewidencjonalny

 • prowadzenie ewidencji przychodu
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego
 • KPiR (uproszczona księgowość)
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • składanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • sporządzanie deklaracji i rozlicznie właścicieli z ZUS

Księgi rachunkowe ( pełna księgowość)

 • ewidencji przychodów i kosztów
 • ewidencji majątku i źródeł jego finansowania
 • inwentaryzacji majątku i zobowiązań
 • sprawozdania finansowe

Obsługa kadrowo – płacowa

 • prowadzenie akt personalnych
 • sporządzanie umów o pracę, zmian umów, wypowiedzeń
 • wystawianie świadectw pracy
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnienie
 • prowadzenie ewidencji urlopowej
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie
 • przygotowywanie listy płac
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy, urlopów w celu sporządzenia listy płac
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie dokumentacji dla ZUS dotyczącej pracowników/zleceniobiorców klienta
 • przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu płatnik
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS

Usługi dodatkowe

 • występowanie w imieniu klienta do Urzędu Skarbowego o zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków
 • występowanie w imieniu klienta do ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności składek ZUS
 • załatwianie spraw wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • bieżące informowanie klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach
 • bieżące informowanie klientów o sytuacji finansowej firmy
 • monitoring należności i zobowiązań
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie rocznych rozliczeń pit pracowników i klienta
 • rozliczanie podróży służbowych
 • udział w badaniu sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta
 • windykacja należności

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Biuro Rachunkowe „ASAP” dostosowało swoją ofertę do indywidualnych Państwa oczekiwań, dlatego gorąco zachęcam do kontaktu drogą e-mail, telefoniczną bądź bezpośrednio. Po analizie Państwa potrzeb, przygotuję ofertę obejmującą zakres usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania firmy. Dodatkowym atutem jest możliwość szeroko pojętej możliwości pracy zdalnej, odbierania dokumentów księgowych u Państwa firmie.

Biuro Rachunkowe „ASAP” dostosowało swoją ofertę do indywidualnych oczekiwań naszych klientów, dlatego gorąco zachęcam do kontaktu drogą e-mail, telefoniczną bądź bezpośrednio. Po analizie Państwa potrzeb, przygotuję ofertę obejmującą zakres usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania firmy. Dodatkowym atutem jest możliwość szeroko pojętej możliwości pracy zdalnej.

Nie jesteśmy wielką korporacją, ale to właśnie wyróżnia nas wśród innych.

Każdy klient jest dla nas najważniejszy i do każdego podchodzimy jakby był jedyny.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: