ASB Accounting sp. z o.o.

Sieć profesjonalnych firm świadczących usługi audytorskie, księgowe i doradcze, zbudowanych przez doświadczonych biegłych rewidentów, księgowych i konsultantów.

  • NIP 5252414442
  • REGON 141240611

Charakterystyka

obszar usług:

 • Śródmieście

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Finansowanie - pomoc
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Obsługa prawna
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • włoski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Sage Symfonia
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi księgowe

 • Kompleksowo prowadzimy księgi rachunkowe spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub MSR
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe również skonsolidowane
 • Sporządzamy wszystkie obowiązkowe deklaracje oraz informacje podatkowe, które wymagane są przez Urząd Skarbowy
 • Sporządzamy informacje podatkowe uwzględniające zmiany w spółce dotyczące adresu, wyboru sposobu rozliczania w podatku VAT oraz
 • innych zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych
 • Reprezentujemy Zleceniodawców przed organami publicznoprawnymi
 • Sporządzamy sprawozdania na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), Narodowego Banku Polskiego (NBP)
 • Sporządzamy formularze sprawozdawcze, kwestionariusze i ankiety statystyczne na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego
 • Udzielamy w imieniu Spółek biegłemu rewidentowi informacji dotyczących sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zleceniobiorcę
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe na potrzeby przekształcania spółek, np. łączenia lub podziału spółek
 • Tworzymy we współpracy z obsługiwaną spółką polityki rachunkowości oraz jej aktualizacje
 • Doradzamy w zakresie księgowości, w tym kontrolujemy i nadzorujemy struktury księgowe (restrukturyzacja struktur księgowych) w sytuacji, gdy księgi prowadzone są samodzielnie przez Zleceniodawcę
 • Pełna obsługa audytów i kontroli

Obsługa podatkowa

 • Oferujemy Bieżące doradztwo podatkowe dla klienta korporacyjnego, średnich firm i startupów – pisemne analizy, ustne konsultacje, spotkania z Klientami oraz z organami podatkowym
 • Informujemy o najważniejszych zmianach prawa podatkowego i praktyki interpretacyjnej
 • Poszukujemy sposobów eliminacji problemów z uwzględnieniem celów biznesowych organizacji
 • Zarządzamy ryzykiem podatkowym – identyfikujemy ryzyka ze wskazaniem najbardziej bezpiecznych i korzystnych działań
 • Sprawujemy bieżący nadzór nad rozliczeniami podatkowymi
 • Wspieramy podatników w trakcie kontroli podatkowych

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Prowadzimy akta osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzamy podstawowe dokumenty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związane ze stosunkiem pracy tj. umowy o pracę, informacje do umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy, porozumienia
 • Sporządzamy umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Prowadzimy sprawy związane z nieobecnościami pracowników, ustalamy uprawnienia do urlopu
 • Dokonujemy zgłoszeń i wyrejestrowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • Obliczamy i sporządzamy listy płac pracowników etatowych oraz współpracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzamy miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz roczne informacje ZUS
 • Przygotowujemy roczne informacje o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Współpracujemy w zakresie tworzenia regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS)
 • Sporządzamy raporty GUS

Księgowe doradztwo prawne

 • Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prawne
 • Zakładamy i rejestrujemy spółki
 • Kompleksowo doradzamy w zakresie prawa gospodarczego
 • Wspieramy w windykacji przed sądowej i sądowej
 • Reprezentujemy przedsiębiorców przed KRS oraz innymi urzędami państwowymi i samorządowymi, w zakresie związanym z działalnością gospodarczą
 • Obsługujemy procesy likwidacyjne

Raporting i controlling

 • Przygotowujemy oraz wdrażamy system raportowania Business Intelligence indywidualnego dla każdego klienta
 • Opracowujemy polityki rachunkowości i controllingu, plan kont i system controllingu, kontrole kosztów, procedury kontroli wewnętrznej dla potrzeb rachunkowości zarządczej i controllingu
 • Dokonujemy parametryzacji systemu informatycznego, schematów raportów zarządczych i sprawozdań na różnych szczeblach zarządzania
 • Sporządzamy analizy wskaźnikowe i analizy odchyleń, budżety i analizy odchyleń od budżetu, wskazujemy przyczyny i dokonujemy korekt w budżetach dla kolejnych okresów
 • Sporządzamy raporty sprzedaży, raporty zarządcze, prognozujemy wynik podatkowy i finansowy
 • Na bieżąco kontrolujemy przepływy pieniężne i płynność finansową

Wideo

Dodatkowe informacje

Naszym celem jest zapewnienie Klientom komfortu i bezpieczeństwa związanego z obsługą księgową Państwa firmy. Jesteśmy solidnym, rzetelnym i wiarygodnym partnerem biznesowym.

Służymy swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem w świadczeniu outsourcingu księgowości i obsługi kadrowo-płacowej. Indywidualne podejście do każdego Klienta gwarantuje wysoką jakość naszych usług, terminowość i zawsze aktualne rozwiązania podatkowe.

Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa księgowo-rachunkowa małych i średnich firm, działających w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

Nasz zespół tworzą ludzie, dla których księgowość jest pasją, a ich profesjonalizm i wysokie kompetencje pozwalają rozwikłać najtrudniejsze kwestie rachunkowe.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wskazujemy Naszym Klientom najlepsze rozwiązania i zapewniamy najwyższy standard usług.

Stały i systematyczny rozwój w dziedzinach związanych z oferowanymi przez naszą firmę usługami sprawia, że dążymy do tego aby być zawsze “Przed” zmianami. To z kolei umożliwia nam szybką reakcję i daje czas niezbędny dla odpowiedniego przygotowania się do zmian bądź przeprowadzenia procesów i działań optymalizacyjnych, względnie łagodzących ich negatywne skutki.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: