ASK AGNIESZKA SZCZEPANIK

Kadra wyspecjalizowanych pracowników w dziedzinie rachunkowości.

  • NIP 1130423975
  • REGON 369415086

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Południe

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Odbiór dokumentów

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa

programy księgowe:

 • InsERT
 • Raks
 • Sage Symfonia

Oferta firmy

Księgowość w ramach której:

 • prowadzimy księgi rachunkowe,
 • ewidencjonujemy zdarzenia gospodarcze w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzimy ewidencje przychodów (ryczałt),
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzimy rejestry VAT,
 • naliczamy odpisy amortyzacyjne zgodnie z zakładanym planem amortyzacji,
 • wyliczamy wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzamy oraz składamy w imieniu klienta deklaracje podatkowe: VAT, PIT oraz jednolite pliki kontrolne JPK,
 • sporządzamy wydruki księgi i rejestrów,
 • prowadzimy kontrolę dokumentacji klienta pod względem formalnym i rachunkowym,
 • stale monitorujemy zmiany przepisów prawa – wdrażamy wszelkie zmiany wymagane przepisami prawa.

Dodatkowo:

 • rozliczamy delegacje,
 • reprezentujemy Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych,
 • sprawujemy nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania,
 • aktualizujemy obowiązkowe dane w urzędzie skarbowym.

Obsługa kadrowo - płacowa w ramach której:

 • prowadzimy ewidencje pracowników,
 • prowadzimy akta osobowe pracowników,
 • rejestrujemy i wyrejestrowujemy pracowników w ZUS,
 • wprowadzamy, aktualizujemy i archiwizujemy dane kadrowe w systemie komputerowym,
 • naliczamy listy płac,
 • rozliczmy umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzamy deklaracje ZUS i przekazujemy je drogą internetową z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
 • przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło,
 • sporządzamy roczne informacje o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT 11, PIT-4R)
 • monitorujemy aktualizacje profilaktycznych badań lekarskich,
 • przygotowujemy zmiany warunków zatrudnienia,
 • przygotowujemy dokumenty związany z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • aktualizujemy dane w zakładzie ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentujemy klienta przed zakładem ubezpieczeń społecznych.

Dokonujemy rozliczeń rocznych zeznań podatkowych, które zobowiązane są składać osoby fizyczne uzyskujące w danym roku podatkowym przychody.

Rozliczamy podatników składających PIT samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem za poprzedni rok, m.in.:

 • PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany),
 • PIT-36 (firma, działalność gospodarcza),
 • PIT-37 (praca, zlecenie, dzieło),
 • PIT-38 (dochody kapitałowe),
 • załączniki PIT/D (ulgi budowlane),
 • PIT/O (inne ulgi i odliczenia),
 • PIT/B (działalność gospodarcza).

Pozostałe usługi

 • wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • usługi ksero i biurowe,
 • zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS,
 • opłaty środowiskowe.

Dodatkowe informacje

Nasze biuro księgowe świadczy usługi najwyższą starannością i rzetelnością w oparciu o ustawę o rachunkowości. Zapewniamy profesjonalną obsługę i wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny.

Nasza oferta obejmuje obsługę księgową i kadrowo-płacową dla małych i średnich firm oraz wsparcie nowo powstających podmiotów gospodarczych. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie z pełnym zaangażowaniem i pasją, dopasowując się do jego potrzeb.

Satysfakcja Klienta jest dla nas najważniejsza, dlatego gwarantujemy elastyczny czas pracy, skrupulatność i terminowość oraz bezpośredni kontakt z klientem.

Systematycznie podnosimy kwalifikacje dokształcając się, oraz śledzimy zmiany w przepisach, by móc zapewnić klientom wysoką jakość i najlepszą obsługę księgową.