AWATAX Biuro Rachunkowe

6

Usługi Rachunkowe, Kadrowo-Płacowe oraz Doradcze.

  • NIP 5221135215
  • REGON 142549575

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bemowo

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Usługi księgowe:

 • pełna Księgowość
 • książka Przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany

2. Usługi kadrowe:

 • obsługa kadrowa
 • obsługa płac
 • obsługa ZUS i US
 • obsługa PFRON

3. Dodatkowe usługi:

 • pomoc w zarejestrowaniu podmiotów w KRS i UG, GUS, ZUS i US
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej, również w trakcie kontroli
 • sporządzanie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych
 • załatwianie zaświadczeń z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach
 • wyprowadzanie zaległości
 • opracowywanie wniosków kredytowych
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • opracowanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS
 • opracowanie, wdrażanie i aktualizacja, przy współpracy z kierownictwem przedsiębiorstwa, odpowiedniego do prowadzonej działalności i sprawozdawczości zakładowego planu kont
 • szkolenie pracowników działów księgowości Klienta
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
 • wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta

4. Nadzór nad umowami i rozliczeniami dotacji UE:

 • weryfikacje umowy i kosztorysu pod względem zadań rachunkowych / rozliczeniowych
 • sporządzanie harmonogramu realizacji zadań w zakresie
  - składanie wniosków o płatność
  - składane sprawozdań finansowych częściowych z realizacji projektu
  - złożenie sprawozdania finansowego końcowego
 • składanie wniosków o przesunięcia wydatków w projekcie
 • kompletowanie dokumentów dotyczących wydatków z dotacji
 • weryfikacje kwalifikacji kosztów
 • modyfikację zasad (polityki) rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • oznaczanie dokumentów zgodnie z kwalifikacją poniesionych wydatków
 • dekretowanie dokumentów zgodnie z kwalifikacją poniesionych wydatków
 • okresowe monitorowanie wysokości środków pieniężnych pozostałych do wykorzystania z dotacji

Dodatkowe informacje

Biuro Rachunkowe AWATAX świadczy usługi w obszarze obsługi rachunkowej i kadrowo - płacowej. Gwarantujemy kompleksową obsługę Państwa firmy i rzetelne wykonanie powierzonych nam zadań. Zachęcamy do współpracy firmy handlowe, usługowe i produkcyjne działające na rynku w formie spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prywatnej działalności gospodarczej, a także fundacje i stowarzyszenia. Doskonała znajomość zasad polskiej rachunkowości, a także standardów międzynarodowych pozwala nam zaoferować najwyższą jakość usług, co dla klientów z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest gwarancja bezpiecznego, zgodnego z wymogami rachunkowości prowadzenia działalności biznesowej. Zakres działalności firmy w tym obszarze pozwala zaoferować Klientom przejęcie wszystkich bądź wybranych funkcji przedsiębiorstwa w ramach wymienionego obszaru.

Biuro Rachunkowe AWATAX proponuje Państwu prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę kadrowo- płacową przedsiębiorstwa, a także usługi doradcze w ramach uprawnień. Nasze kompetencje w obszarze rachunkowości, kadr i płac potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami i zezwoleniami.