BaTax Andrzej Tworzyński

Doradztwo Podatkowe, Pełna obsługa księgowo-kadrowa, Licencja MF, OC, Rozliczanie Najmu, Porządkowanie Księgowości.

  • NIP 5211128679
  • REGON 015827995

Charakterystyka

obszar usług:

 • Mokotów

usługi dodatkowe:

 • Optymalizacja podatkowa
 • Wyprowadzanie zaległości

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Grupa kapitałowa
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Doradca podatkowy
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Księgowość

W zakresie pełnej księgowości świadczymy następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • pomoc w doborze pracowników do działu księgowości
 • szkolenia pracowników działu księgowości
 • opracowywanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • opracowywanie zakładowych instrukcji obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej

W ramach ewidencji podatkowych prowadzimy:

 • ryczałt ewidencjonowany księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje dla potrzeb podatku VAT
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług
 • opracowywanie zakładowych instrukcji obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej

2. Sprawy kadrowe

Pomożemy Państwu przy:

 • sporządzaniu listy płac
 • obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
 • sporządzaniu umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło
 • rozwiązywaniu umów o pracę i wystawianiu świadectw pracy
 • prowadzeniu obowiązkowej dokumentacji pracowniczej
 • opracowywaniu zakładowego regulaminu wynagradzania
 • sporządzaniu i wysyłaniu deklaracji podatkowych
 • stosowaniu przepisów prawa pracy w codziennym życiu gospodarczym

3. Doradztwo podatkowe

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde Państwa pytanie w zakresie prawa podatkowego i jego stosowania.

4. Rozliczanie dochodów z najmu 

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • ewidencje dla potrzeb rozliczenia dochodów z najmu
 • rozliczenia klientów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • rozliczenia klientów w zakresie podatku od towarów i usług
 • rozliczenia klientów w zakresie zryczałtowanego podatku od najmu

5. Pomoc w założeniu firmy

W ramach usług dotyczących zakładania firm oferujemy pomoc w:

 • wyborze odpowiedniej formy prawnej
 • zgłoszeniach i aktualizacjach w systemie REGON
 • zgłoszeniach i aktualizacjach w systemie NIP
 • zgłoszeniach rejestracyjnych i aktualizacjach w VAT
 • zgłoszeniach rejestracyjnych do podatku dochodowego

6. Porządkowanie księgowości

Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa poprzez :

 • wyprowadzanie zaległości
 • weryfikację aktualizacji danych firmy w urzędzie skarbowym i ZUS
 • weryfikację dokumentów księgowych i wpisów w księgach
 • sprawdzenie prawidłowości naliczeń podatków i składek ZUS
 • porządkowanie dokumentacji kadrowej

7. Kontakty z ZUS

W ramach usług dotyczących kontaktów z ZUS oferujemy:

 • zgłoszenia rejestracyjne firm
 • zgłoszenia zmian w stanie zatrudnienia
 • zgłoszenia zmian w danych firm i osobowych pracowników
 • obliczenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i właścicieli
 • przygotowywanie poleceń przelewów składek ZUS lub e-mailowych informacji o ich wysokości
 • sporządzanie deklaracji DRA łącznie z raportami RCX, RSA itp.
 • sporządzanie informacji RMUA
 • przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną
 • sporządzanie innych deklaracji i zestawień wymaganych przepisami o ubezpieczeniu społecznym
 • występowanie do ZUS o zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami


Dodatkowe informacje

Jesteśmy Kancelarią doradztwa podatkowego świadczącą również szereg kompleksowych usług wspomagających działanie przedsiębiorstw, a w tym usługi rachunkowe w pełnym zakresie.

Stanowimy unikalnie doświadczony i zgrany zespół. Kancelaria prowadzona jest przez doradcę podatkowego posiadającego również Licencję Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Większość pracowników legitymuje się dyplomami ukończenia studiów wyższych w zakresie rachunkowości. Oni również posiadają Licencje Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Regularnie aktualizujemy naszą wiedzę, a także na co dzień korzystamy z nowoczesnych narzędzi informatycznych. Jesteśmy dumni z tego, że zajmujemy się sprawami wielu naszych klientów nieprzerwanie od kilkunastu lat.

Aktualnie obsługujemy ponad 80 firm różnej wielkości i o różnych formach prawnych, działających w rozmaitych branżach. Dodatkowo naszymi klientami jest ponad 30 osób wynajmujących własne nieruchomości zarówno na cele użytkowe, jak i mieszkaniowe, w tym wielu cudzoziemców posiadających nieruchomości w Polsce.

Regularnie współpracujemy z czołowymi prawnikami, wspomagając ich w rozwiązywaniu złożonych zagadnień podatkowych bądź korzystając z ich kompetencji np. w zakresie kodeksu Cywilnego czy procedur sądowych.

Tak weryfikowane doświadczenie i wiedza gwarantują usługi na najwyższym poziomie w uczciwych cenach. Możecie Państwo liczyć na solidną, terminową stałą obsługę. Dodatkowo - dzięki naszemu systemowi pracy - na szybkie reagowanie na swoje pytania i prośby.
Stałym Klientom - w ramach kompleksowej usługi - łączymy księgowość z doradztwem podatkowym.

Kancelaria jest ubezpieczona w zakresie czynności doradztwa podatkowego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i w pełni również formalnie odpowiada za jakość wykonywanych usług.