Biuro Finansowo-Księgowe PlusPlus sp. z o.o.

Profesjonalna księgowość to najlepsza inwestycja.

  • NIP 5322102565
  • REGON 524101072

Charakterystyka

obszar usług:

 • Otwock

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

programy księgowe:

 • Raks

Oferta firmy

Pełna księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie raportów okresowych
 • pomoc przy wdrożeniu i modyfikacji planu kont
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych bilansów
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników

Księga przychodów i rozchodów

 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja przychodów
 • ewidencja wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Obsługa kadrowo płacowa

Sporządzanie:

 • list płac;
 • pasów wynagrodzeń;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4);
 • deklaracji ZUS;
 • deklaracji PFRON;
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Ekspert artykułu

Artykuły: