Biuro Księgowe Ewa Gąsiorek

3

Twoja księgowość bezpieczna w naszych rękach!

  • NIP 1130987198
  • REGON 015591370

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Północ
 • Praga-Południe
 • Targówek

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Ceny transferowe
 • Dokumentacja kredytowa
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Raks
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Pełna księgowość

Wszystkie usługi w zakresie pełnej księgowości świadczymy w oparciu o wieloletnie zawodowe doświadczenie oraz znajomość przepisów prawa rachunkowego. Nasze działania dostosowane są do obowiązujących przepisów, określających nie tylko formalne obowiązki księgowe przedsiębiorstw, ale również przywileje podatkowe, z których – w określonych okolicznościach – mogą one skorzystać.

Obsługa księgowa dla firm, spółek i fundacji

Pełną księgowość prowadzimy zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich działalności gospodarczych, a także jednoosobowych spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń. Świadczymy również usługi z zakresu księgowości uproszczonej.

Oferując nie tylko kompleksową obsługę księgową, ale również raportowanie i kontroling, zapewniamy możliwość monitorowania bieżących wydatków, dostosowywania polityki finansowej do zmian zachodzących na rynku oraz planowania dalszego rozwoju czy inwestycji.

Korzyści z outsourcingu księgowego

Przedsiębiorcy nie muszą angażować się w procedury księgowe ani też planować kolejnych wydatków związanych z utrzymaniem działu księgowego. Mają gwarancję, iż wszelkie obowiązki rachunkowe, zostaną dopełnione w terminie oraz w zgodności z obowiązującymi przepisami.

Towarzyszy temu znaczna oszczędność czasu. Korzystanie z usług zewnętrznej firmy księgowej to zarówno brak konieczności spędzania długich godzin nad ewidencją, jak również pewność, że kontakt ze strony biura zaistnieje tylko wtedy, kiedy konsultacja z Państwem będzie niezbędna.

W ramach pełnej księgowości prowadzimy księgi handlowe. Pomagamy również przedsiębiorcom, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku istnienia firmy oraz tym, którzy w trakcie jej prowadzenia chcą zmienić sposób rozliczania.

Niezależnie od profilu działalności klienta oferujemy:

 • ułożenie strategii rachunkowej, dostosowanej do konkretnego przedsiębiorstwa (w tym także zakładowych planów kont),
 • określenie podatku dochodowego VAT,
 • przygotowanie planów amortyzacyjnych,
 • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych oraz ich dostarczenie do właściwych organów,
 • prowadzenie pełnej ewidencji (środki materialne i niematerialne).

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona może być prowadzona w określonych w treści ustawy okolicznościach. Pomoc eksperta stanowi wsparcie zarówno na etapie decydowania przez przedsiębiorcę o konkretnym modelu księgowości (ocenie muszą podlegać wszystkie konsekwencje prawno-rachunkowe takiej decyzji), jak również w trakcie jej prowadzenia.

Od czego zależy wybór modelu księgowości uproszczonej?

Model księgowości uproszczonej możliwy jest do wdrożenia jedynie wtedy, kiedy przychód (za poprzedni rok obrachunkowy) nie przekroczył kwoty 1 200 000 euro. Kryterium to nie dotyczy nowo zakładanych działalności. Z usług wchodzących w zakres księgowości uproszczonej mogą skorzystać spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność. Istnieją jednak obszary działalności, które wykluczają wdrożenie takiego rozwiązania. Doskonała znajomość przepisów pozwala już przy pierwszej konsultacji odpowiedzieć Państwu, czy takie rozwiązanie możliwe jest dla prowadzonej działalności.

Z modelem księgowości uproszczonej wiążą się liczne korzyści – przede wszystkim odczuwalne oszczędności. Jednak przedsiębiorca musi być też świadomy ograniczeń, które w późniejszym etapie mogą stanowić dla niego przeszkodę – jest to między innymi brak możliwości dokonywania szczegółowych analiz sytuacji ekonomicznej firmy.

Usługi świadczone w ramach księgowości uproszczonej

Prowadzimy księgowość w każdej możliwej do zrealizowania formie, w tym w postaci księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, a także karty podatkowej i ksiąg handlowych. Uwzględniając indywidualne potrzeby naszych klientów, nie wykluczamy połączenia tego modelu z pozostałymi usługami, w tym z pełną obsługą kadrowo-płacową.

Oferujemy pomoc w przejściu od księgowości uproszczonej do pełnej (np. w sytuacjach, kiedy przychód przekroczył kwotę 1 200 000 euro, stanowiącą cezurę księgowości uproszczonej).

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa oferowana przez nasze biuro daje Państwu możliwość skupienia się na realizacji założonych strategii, bez obaw o terminową i zgodną z obowiązującymi wymogami formalnymi finalizację działań kadrowo-płacowych.

Realizacja zadań w zakresie pełnej obsługi kadr i płac jest wyzwaniem, przed którym staje każde przedsiębiorstwo – niezależnie od struktury organizacyjnej, na jakiej się opiera. To, w jaki sposób działania te zostają wykonane, bardzo często przekłada się na ogólną płynność funkcjonowania firmy, jak również jej dynamiczny rozwój, oparty na świadomym planowaniu.

Znajomość aktualnych przepisów, rozporządzeń oraz standardów księgowych, a także systematyczność oraz dbałość o wysoką jakość obsługi sprawiają, że nasi klienci mogą cieszyć się wysokim standardem świadczonych usług. W ramach obsługi kadrowo-płacowej nasze biuro wykonuje szereg podstawowych obowiązków, które spoczywają na barkach każdego przedsiębiorcy.

Standardowa realizacja obsługi kadrowo-płacowej

Prowadzimy szeroko rozumianą ewidencję kadrową, w tym także zakładanie teczek osobowych pracowników oraz ich aktualizowanie. Sporządzamy podstawową dokumentację kadrowo-płacową:

 • sprawozdania Z-03 i Z-06,
 • pełne listy płac,
 • miesięczne zestawienia wypłacanych wynagrodzeń,
 • comiesięczne deklaracje ZUS,
 • miesięczne deklaracje dot. podatku dochodowego oraz związanej z nim zaliczki,
 • roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania o uzyskanych dochodach.

W ramach świadczonych usług prowadzimy bieżące sprawy kadrowo-płacowe, w tym:

 • kartoteki wynagrodzeń,
 • akty osobowe pracowników zatrudnionych w firmie,
 • nadzorowanie archiwum akt osobowych.

Przygotowujemy również podstawową dokumentację pracowniczą, między innymi zaświadczenie o zarobkach (na życzenie pracownika) oraz deklaracje ZUS – usługa obejmuje także comiesięczne dostarczenie do ZUS przygotowanej dokumentacji.
Oferujemy również naliczanie wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszystkich czynników mających wpływ na wysokość wynagrodzenia – rejestrowanie L-4, dni urlopu bezpłatnego, a także godzin nadliczbowych czy pracy w systemie nocnym.
Powyższe działania stanowią tylko część usług realizowanych w ramach pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Jej pełen zakres zawsze ustalany jest indywidualnie z klientem i dostosowywany jest do bieżących potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Audyt wewnętrzny firmy

Audyt wewnętrzny firmy pozwala przyglądać się tendencjom rynkowym, reagować na niespodziewane zmiany oraz planować kolejne inwestycje i przychody.

Ciągły ruch w przestrzeni biznesowej, stale kształtujące się oczekiwania i potrzeby konsumentów, jak i wiele innych czynników ma ogromny wpływ na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego jednym z podstawowych działań powinno być cykliczne raportowanie aktualnego stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa oraz fachowy kontroling, czyli audyt kosztów i przychodów.

Zakres usług w ramach raportowania i kontrolingu

Oferujemy kontroling podstawowy obejmujący audyt kosztów (ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ich powstawania) oraz audyt przychodów (ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zysku). Prowadzimy również badania sprawozdań finansowych. Na podstawie specyfikacji ustalonej z klientem dokonujemy cyklicznego raportowania.

Dzięki zachowaniu spersonalizowanego modelu analizy, spośród badanych elementów jesteśmy w stanie wskazać te, które są najistotniejsze dla danego podmiotu gospodarczego. Oferujemy również wsparcie w postaci obsługi kadrowo-płacowej obejmującej przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych.

Pomagamy klientom w przygotowaniu dopasowanego do ich potrzeb modelu rozliczania kosztów, który tworzony jest w oparciu o precyzyjny controlling kosztów oraz na podstawie fachowego raportowania.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Biuro księgowe Ewa Gąsiorek to zespól profesjonalistów związanych z branżą księgową od kilkunastu lat. Właścicielka Biura, Ewa Gąsiorek, związana jest zawodowo z działalnością księgową od 1997 roku. Nasz zespół oprócz zdobytego doświadczenia regularnie korzysta ze szkoleń zawodowych, na których podnosi swoje kwalifikacje, oraz rozwija zdobyte umiejętności.

Posiadamy licencję nr 66375/2014 otrzymaną po zdaniu egzaminu państwowego przez właścicielkę biura Ewę Gąsiorek, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Naszym priorytetem jest świadczenie rzetelnych i zindywidualizowanych usług w zakresie szeroko rozumianej księgowości przedsiębiorstw.

Ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby, w zależności od typu, wielkości i zakresu prowadzonej działalności, do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie. Obsługujemy zarówno niewielkie firmy, jak i spółki prawa handlowego, wspólnoty mieszkaniowe, oraz spółdzielnie i fundacje.

Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje Państwu najwyższą jakość usług, a stale poszerzana wiedza rzetelne i fachowe podejście do Państwa finansów. W relacjach z Klientami stawiamy przede wszystkim na partnerstwo i lojalność.

Ekspert artykułu

Artykuły: