Biuro księgowe JAWPOL Apolonia Jaworska

Oferujemy profesjonalną obsługę finansowo-księgową oraz pełną obsługę kadr, płac i ZUS.

  • NIP 8880011080
  • REGON 910119337

Charakterystyka

obszar usług:

 • Mokotów

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Sage Symfonia

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi handlowe

 • analiza dowodów pod kątem rachunkowym i formalnym (w kontekście przychodów i rozchodów),
 • zakwalifikowanie ich do księgowania, wraz ze wskazaniem odpowiedniego miesiąca i sposobu ich ujęcia,
 • prowadzenie spisu dowodów w dzienniku, a także na kontach księgi głównej i pomocniczych (w tym Przychodów i Rozchodów),
 • przygotowywanie miesięcznych zestawień zawierających dane o obrotach i saldach kont syntetycznych,
 • obliczanie w ramach prowadzonej księgowości wysokości zobowiązań, wraz ze sporządzaniem obowiązujących deklaracji,
 • ewidencja środków trwałych, a także wartości prawnych i niematerialnych,
 • ewidencja wyposażenia, przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów (bilans, rachunki zysków i strat, przychodów i rozchodów),
 • przygotowywanie sprawozdań dla NBP i Urzędu Statystycznego,
 • przygotowywanie przelewów na pokrycie zobowiązań podatkowych i handlowych,
 • monitowanie problemów oraz zagrożeń, które mogą mieć wpływ na księgowanie rozmaitych zdarzeń gospodarczych,
 • reprezentacja Klientów w US, a także w trakcie kontroli,
 • bieżąca opieka księgowego nad prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą,
 • bieżąca pomoc oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Państwa firmy odpowiedzialnych za
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji.
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • przygotowywanie właściwych deklaracji,
 • bieżąca weryfikacja poprawności otrzymanych i wystawionych faktur VAT,
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotów jako czynnych podatników VAT i VAT-UE,
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT,
 • reprezentowanie Klientów w US, jak również w trakcie kontroli.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie oraz przechowywanie Podatkowej KPiR,
 • zgodne z obowiązującymi przepisami ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych wraz z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
 • obliczanie zaliczek przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów,
 • stała ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-36L,
 • reprezentacja Klientów przed Urzędem Skarbowym, jak również w trakcie kontroli podatkowych,
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe,
 • bieżąca opieka oraz nadzór głównego specjalisty nad prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • sygnalizacja i ocena problemów oraz zagrożeń mających wpływ na ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych w Księdze Przychodów i Rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestru sprzedaży i rejestru zakupu,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • stała kontrola poprawności wystawianych oraz otrzymywanych faktur – zarówno w kontekście przychodów, jak i rozchodów,
 • zarządzanie przelewami,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, jak również podczas kontroli,
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotów.
 • ZUS Przedsiębiorcy
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie ubezpieczonych z ZUS,
 • przygotowywanie i zarządzanie przelewami do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • reprezentacja Klienta podczas kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kadry i płace

 • sporządzanie umów o pracę i informacji pracodawcy,
 • sporządzanie aneksów do umów o pracę,
 • sporządzenie wypowiedzeń,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • przygotowywanie raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT

Rozliczenia z ZUS

 • aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych w ZUS-ie,
 • składanie wniosków o wydanie opinii o niezaleganiu do ZUS lub US,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych

Ekspert artykułu

Artykuły: