Biuro Podatkowo-Księgowe NETTO-BEM Marek Bartosiewicz

  • NIP 9511401590
  • REGON 017241704
  • 02-793 Warszawa
  • Ursynów - Natolin
  • ul. Lokajskiego 20 lok. 17
  • kom.
  • tel.
 • embartos@polnet.cc

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ursynów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Reprezentacja w urzędach

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Doradca podatkowy
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Z przyjemnością zrealizujemy dla Państwa usługi w zakresie.

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej:

 • prowadzenie księgowości osób fizycznych, prawnych oraz spółek, prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzenie rejestrów VAT, prowadzenie ewidencji ryczałtowych, sporządzanie sprawozdań finansowych
2. Obsługi kadrowej i rozliczeń z ZUS:
 • sporządzanie listy płac, rozliczanie składek ZUS właścicieli i pracowników firm, prowadzenie akt pracowniczych

3. Obsługi podatkowej:

 • sporządzanie deklaracji podatkowych i składanie ich w Urzędach Skarbowych, prowadzenie postępowań podatkowych, odwołania w sprawach podatkowych

4. Księgowość projektowa:

 • w ramach prowadzonej księgowości zajmujemy się obsługą projektów unijnych, co obejmuje m.in.: dostosowanie polityki rachunkowości do wymogów wytycznych instytucji wdrażających programy unijne, prawidłowe opisywanie dokumentów, księgowanie dokumentów oraz generowanie miesięcznych raportów księgowych

5. Przygotowanie i rozliczanie projektów unijnych:

 • w ramach przygotowania projektów oferujemy
  - opracowanie wniosku i wprowadzenie go do Generatora Wniosków
  - opracowanie budżetu projektu
 • w ramach rozliczenia projektu zapewniamy
  - przygotowanie finansowych raportów okresowych oraz końcowego
  - przygotowanie wniosków o płatność
  - monitoring wykonania budżetu oraz jego możliwych zmian

Prowadzimy również księgowość i rozliczanie projektów finansowanych z innych źródeł.

6. Kontroli:

 • weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg przez osoby trzecie, identyfikacja i eliminacja błędów, wyprowadzanie zaległości podatkowych

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie doradztwa podatkowego i finansowego oraz reprezentacji przed organami skarbowymi, ZUS oraz NSA (na podstawie odrębnej umowy).

Dodatkowe informacje

1. Profesjonalny doradca podatkowy i księgowy pracujący z:

 • firmami i spółkami z obszarów: produkcji, handlu detalicznego i hurtowego, finansów, bankowości, IT, mediów, prawa i administracji, usług medycznych etc.
 • firmami jednoosobowymi działającymi w: ubezpieczeniach, IT, mediach, handlu detalicznym i hurtowym etc.

2. Profesjonalny doradca podatkowy i księgowy koncentrujący się na:

 • staranności i dokładności prowadzonych rozliczeń oraz ich zgodności z obowiązującym prawem
 • terminowości
 • maksymalizacji korzyści klientów w ramach obowiązującego prawa

Posiadam 15-letnie, bogate doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą NETTO-BEM od 1995 roku. W 1999 roku uzyskałem wpis Ministerstwa Finansów na listę doradców podatkowych pod numerem 08568, a w 2007 roku zostałem wpisany na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Znam specyfikę rozliczeń w spółkach każdego typu. Prowadzę księgowość zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Unii Europejskiej. Jakkolwiek nie przewiduję konieczności skorzystania, jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.