Biuro Rachunkowe Acasta sp. z o.o.

7

Naszą misją jest dostarczanie klientom spersonalizowanych usług księgowych.

  • NIP 9512215903
  • REGON 140944936

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ursynów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Ceny transferowe
 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

Oferta firmy

W ramach prowadzenia pełnej księgowości:

 • opracowujemy i wdrażamy plany kont dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • sporządzamy polityki rachunkowości
 • ewidencjonujemy wszystkie zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych w ujęciu podatkowym i bilansowym
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzimy rozrachunki
 • prowadzimy ewidencji VAT, przygotowujemy deklaracje oraz plików JPK
 • ustalamy zaliczki na podatek dochodowy
 • sporządzamy sprawozdania dla GUS
 • sporządzamy sprawozdania finansowe
 • reprezentujemy podatnika przed organami kontroli skarbowej
 • współpracujemy z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań finansowych
 • przygotowujemy raporty i analizy dla potrzeb menadżerów oraz Zarządu

W ramach Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • prowadzimy Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów oraz wyliczamy na jej podstawie zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej lub kwartalnej)
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzimy ewidencje rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT i przesyłamy je w formie pliku JPK_VAT
 • sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje podatku VAT
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje roczne podatku PIT
 • wykonujemy rozliczenia ZUS właściciela

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt jest uproszoną formą prowadzenia księgowości. W ewidencji ujmuje się wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej – nie ma możliwości uwzględnienia kosztów.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 2 mln euro (obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego).

Podatnicy wykonujący wolne zawody mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem, jeżeli wykonują je osobiście, czyli bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób trzecich, a osiągnięte przez nich w ubiegłym roku przychody nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

Kadry i Płace w ramach których:

 • sporządzamy umowy o pracę
 • sporządzamy umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne
 • sporządzamy świadectwa pracy
 • przygotowujemy dokumentację dotyczącą zawierania i rozwiązywania umów o pracę
 • sporządzamy dokumentację dotyczącą urlopów
 • naliczamy listy płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • sporządzamy roczne informacje o dochodach dla pracowników (PIT-11)
 • prowadzimy karty wynagrodzeń pracowników
 • prowadzimy rejestry zasiłków
 • sporządzamy deklaracje roczne do US (PIT-4R)
 • sporządzamy deklaracji ZUS
 • współpracujemy z Klientem przy inspekcjach i kontrolach  PIP, ZUS i US
 • wystawiamy zaświadczenia o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia
 • przygotowujemy imienne raporty osób ubezpieczonych
 • przygotowujemy i wysyłamy deklaracje zgłoszeniowe i wyrejestrowania z ZUS
 • wysyłamy deklaracje ZUS i Raporty ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RCA
 • przygotowujemy deklaracje, informacje i wnioski PFRON
 • doradzamy w sprawach kadrowo-płacowych w ramach świadczonej obsługi
 • zakładamy i prowadzimy akta osobowe pracowników
 • prowadzimy ewidencje czasu pracy
 • rozliczamy PPK

Ekspert artykułu

Artykuły: