Biuro Rachunkowe Accounting services Agnieszka Zarańska

Profesjonalna i rzetelna obsługa księgowo-podatkowa. Certyfikat MF, Ubezpieczenie OC.

  • NIP 7732257386
  • REGON 146454819

Charakterystyka

obszar usług:

 • Targówek

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Obsługa księgowa.

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowywanie planów kont
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych
 • sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości
 • sporządzanie deklaracji i rozliczanie właścicieli z ZUS
 • rozliczanie exportu, importu, transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE

2. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • prowadzenie Księgi Przychodów I Rozchodów
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • składanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczanie właścicieli z ZUS
 • rozliczanie exportu, importu, transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE

3. Ryczałt ewidencjonowany:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

Dodatkowe informacje

Obsługa kadrowo-płacowa.

1. Obsługa kadrowa:

 • prowadzanie akt personalnych
 • sporządzanie umów o pracę, zmian umów, wypowiedzeń
 • wystawianie świadectw pracy
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie ewidencji urlopowej
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe szkolenia BHP
 • opracowanie regulaminu zakładowego
 • opracowanie regulaminów wynagradzania
 • opracowanie regulaminu ZFŚS

2. Obsługa płacowa:

 • przygotowywanie list płac
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie dokumentacji dla zakładu ubezpieczeń społecznych dotyczącej pracowników/zleceniobiorców klienta
 • przekazywanie dokumentacji do zus za pośrednictwem programu płatnik
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie rocznych rozliczeń pit pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz klienta (PIT-4R)
 • sporządzanie rozliczeń podróży służbowych
 • reprezentacja klienta w urzędzie skarbowym, ZUS

Usługi dodatkowe.

 • występowanie w imieniu Klienta do Urzędu Skarbowego o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków
 • występowanie w imieniu Klienta do ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności składek ZUS
 • załatwianie spraw wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych
 • bieżące informowanie klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach
 • bieżące informowanie klienta o sytuacji finansowej firmy
 • monitoring należności i zobowiązań
 • wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty
 • odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Klienta
 • wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych
 • pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • sporządzanie zestawień do ochrony środowiska
 • przygotowywanie dokumentacji dla banków, firm leasingowych itp.
 • przygotowywanie do realizacji przelewów w systemie bankowym Klienta
 • udział w badaniu sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta

Godziny pracy to:

poniedziałek – czwartek 10:00 – 19:00
piątek 10:00 – 17:00.

Biuro Rachunkowe „Accounting services” działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 59934/2013, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadam obowiązkową polisę OC zgodną z Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2008 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 234, poz. 1576).