Biuro Rachunkowe ALFA Beata Piaskowska

5

Usługi księgowe na najwyższym poziomie.

  • NIP 1180202621
  • REGON 386477409

Charakterystyka

obszar usług:

 • Łomianki

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Obsługa PFRON
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa

programy księgowe:

 • Raks
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Uproszczona księgowość dla jednoosobowych działalności gospodarczych

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem
 • prowadzenie rozliczeń dla opłat skarbowych i podatku od czynności cywilnoprawnych
 • rozliczenie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-37
 • prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i karty podatkowej
 • prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń
 • sporządzanie okresowych deklaracji VAT

Pełna księgowości dla spółek kapitałowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznań podatkowych CIT
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS
 • raportowanie dla potrzeb spółki
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, WniP

Usługi kadrowo płacowe

 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • kompleksowa obsługa umów cywilnoprawnych (sporządzanie umów, przygotowywanie rachunków do umów)
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz dokumentacji zasiłków
 • sporządzanie deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT-4, PIT-8A
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników: PIT-11, PIT-8B, PIT-40

Dodatkowe informacje

Biuro świadczy usługi księgowe i doradztwa podatkowego dla dużych i małych podmiotów, dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność.

Nazywam się Beata Piaskowska. Jestem magistrem ekonomii o specjalności rachunkowość. Studia ukończyłam w 2011 roku w Akademii Finansów w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym. W tym samym roku zdobyłam certyfikat Ministra Finansów nr. 53942/2011 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pracowałam ponad 20 lat na stanowisku głównego księgowego w dużych warszawskich spółkach.

Biuro może świadczyć usługi księgowo – doradcze dla dużych i małych podmiotów, dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność. Jeżeli będzie taka potrzeba, jest również możliwość prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

„RAKS SQL” to program finansowo księgowy, w którym będą prowadzone księgi i sprawy kadrowo-płacowe moich klientów.

Biuro ALFA posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego.