Biuro Rachunkowe Bilans Małgorzata Głębocka

Księgowość online i biuro rachunkowe online. Dedykowana księgowa księguje dla Ciebie. Darmowy program do faktur. Obsługujemy firmy z całego kraju.

  • NIP 5311170155
  • REGON 012262080

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Zakładanie i rejestracja firm

 • Pomożemy w wyborze formy opodatkowania
 • Poinformujemy, jakie dane należy przygotować,
 • Przedstawimy kolejne czynności związane z założeniem firmy
 • Pomożemy wypełnić niezbędne dokumenty
 • Dokonamy wpisu w Centralnej Ewidencji
 • Wypełnimy i złożymy zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym
 • Przedsiębiorcę i pracowników zgłosimy z ZUS,
 • Wszystkie formalności załatwimy w imieniu Klienta

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji, księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych;

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS.

Księgi handlowe

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • opracowanie polityki rachunkowości;
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS.

Kadry i płace

 • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno- prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów zleceń/ o dzieło,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,
 • rejestracja firmy i pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40.

Dodatkowe informacje

Ponad 10 lat doświadczenia w branży księgowej.

Usługi dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

Oferujemy szeroki zakres usług w branży księgowej oraz księgowo-płacowej.

Zachęcamy do rozmowy, podczas której ustalimy zakres, w którym możemy Państwu pomóc.

Ekspert artykułu

Artykuły: