Biuro Rachunkowe CREATIVE Urszula Kierzkowska

Kompleksowe Usługi Księgowe, Kadry i Płace, Doświadczenie, Licencja MF, OC.

  • NIP 7971540346
  • REGON 364742981

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wawer

usługi dodatkowe:

 • Wirtualne biuro

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Biuro oferuje kompleksowe usługi księgowe oraz obsługę kadrowo – płacową dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Księgowość:

1. PKPiR

 • prowadzenie miesięcznej i kwartalnej ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych
 • sporządzanie rejestrów VAT zakupów i rejestrów sprzedaży
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
 • inne ewidencje na potrzeby podatnika
 • wyliczanie miesięcznej zaliczki PIT-5, PIT-5L
 • ewidencja środków trwałych i WNiP

2. Księgi Handlowe

 • księgowanie faktur kosztowych i sprzedażowych
 • sporządzanie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży
 • sporządzanie not księgowych
 • księgowanie list płac
 • księgowanie składek ZUS
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • sporządzanie miesięcznych  i kwartalnych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz VAT UE
 • sporządzanie rachunku zysków i start i bilansu
 • sporządzanie CIT-2, CIT-8
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • sporządzanie Polityki Rachunkowości
 • ewidencja środków trwałych i WNiP
 • rozliczanie dotacji
 • inne ewidencje na potrzeby podatnika

3. Ryczałt

 • sporządzanie ewidencji przychodów
 • sporządzanie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży
 • sporządzanie PIT-28
 • inne ewidencje na potrzeby podatnika

4. Karta podatkowa

 • sporządzanie PIT-16A
 • inne ewidencje na potrzeby podatnika

Kadry-Płace-ZUS

 • sporządzenie projektów umów o pracę, zlecenie wg wytycznych Zleceniodawcy
 • dostarczenie Zleceniodawcy kompletu niezbędnych druków do wypełnienia przy zatrudnianiu pracownika
 • wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających zatrudnienie
 • określenie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników, weryfikacja przysługującego urlopu przy rozwiązywaniu umowy
 • przygotowywanie informacji o zatrudnieniu z art. 29 par. 3 kodeksu pracy oraz obwieszczenia o czasie pracy (art. 150 k. p.)
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy (na podstawie dostarczonych list obecności) z uwzględnieniem rozliczania wszelkich nieobecności m. in. urlopy, choroba, opieka
 • wystawianie zaświadczeń, korespondencja z urzędami (ZUS, US, urząd pracy)
 • zmiany treści umowy o pracę – porozumienia zmieniające
 • kontrolowanie terminów badań lekarskich; przygotowywanie skierowań na badania
 • kontrolowanie terminów szkoleń BHP pod warunkiem wskazania okresu ich własności w dokumentacji BHP
 • przygotowywanie pism o rozwiązywaniu umów o pracę (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia – standardowe)
 • sporządzanie projektów świadectw pracy wg wytycznych Zleceniodawcy
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • sporządzanie PIT-11
 • wyliczanie miesięcznej zaliczki PIT-4, PIT-4R
 • wykonujemy szkolenia BHP

Wypełniamy dokumenty do rejestracji firmy:

 • wniosek do CEIDG
 • wnioski do KRS

Wirtualne Biuro:

 • udostępniamy adres do rejestracji firmy
 • odbiór korespondencji

Przekazanie dokumentów:

 • dokumenty klient dowozi do naszego biura
 • dokumenty mogą być dostarczane drogą mailową
 • odbieramy dokumenty od klienta

Dodatkowe informacje

Nasze biuro zostało założone w VI 2016r. Właścicielem biura jest Pani Urszula Kierzkowska, która związana jest z księgowością od 1998 r., przez wiele lat pracowała jako samodzielna księgowa na etacie.  Pani Urszula posiada duże doświadczenie z zakresu księgowości i kadr. Wiedzę swoją poszerza uczestnicząc w różnych szkoleniach oraz na bieżąco śledząc zmiany w ustawach.

Biuro działa na podstawie licencji Ministerstwa Finansów wydanej w 2008r. Nr Licencji MF: 27510/2008. Biuro posiada aktualne ubezpieczenie OC.

Nasze usługi kierujemy do osób, które chcą aby je odciążyć od prac związanych z obsługą swojej firmy w zakresie księgowo - płacowej. Zajmujemy się rozliczaniem miesięcznym, kwartalnym i rocznym dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Dostarczamy informację o ewentualnym podatku do zapłaty w dogodnym dla Państwa terminie.

Zapraszamy serdecznie do podejmowania z nami współpracy. Nie zawiedziemy Państwa zaufania.