Biuro rachunkowe CUBS (0)

Celem naszej firmy jest świadczenie profesjonalnej usługi oraz rzetelne wykonywanie powierzonych nam zadań.

  • NIP 9462450506
  • REGON 147448519

obszar usług:

 • Białołęka

usługi dodatkowe:

 • Podatki z zagranicy
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Raporty / sprawozdania
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Finansowanie - pomoc

programy księgowe:

 • Sage Symfonia

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Import/Eksport
 • Hotele/Turystyka
 • Budowlana/Deweloperska
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Edukacja
 • Najem
 • E-Commerce

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi rachunkowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • stworzenie dokumenty polityki rachunkowości
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowanie dokumentów do KRS przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS

Ryczał od Przychodów Ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS

Karta Podatkowa

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS

Kadry i Płace

 • sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników,
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sporządzanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • archiwizowanie dokumentów pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, PIT-8AR,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,
 • terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11, PIT-40,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach przez pracowników zagranicznych IFT-1R,
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • reprezentowanie podatnika przed urzędami (ZUS, GUS, PIP) Rejestracja Działalności Gospodarczej
Realizowana przez nasze biuro usługa księgowa kadr i płac to gwarancja porządku w dokumentach pracowniczych firmy.

Dodatkowe informacje

Biuro Rachunkowe Cubs oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie usług finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych dla podmiotów gospodarczych bez względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie w atrakcyjnych cenach.

Naszymi klientami są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jednoosobowe firmy, jak również duże spółki prawa handlowego, stowarzyszenia oraz fundacje.

Działalność biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Świadczymy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Staramy się być elastyczni i gotowi do negocjacji, tak by nasze usługi były zgodne z potrzebami Klienta.

Każda firma, która zdecyduje się nam zaufać i powierzyć swoje finanse może liczyć na indywidualne warunki współpracy i pełne zaangażowanie.

Stale dbamy o samorozwój. Bierzemy udział w szkoleniach, mamy dostęp do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów branżowych, co umożliwia nam pełne i szybkie rozwiązanie powierzonych nam zadań.

Galeria

Partner merytoryczny