Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe - Beata Sikorska

Właściwa obsługa księgowa to podstawa prawidłowego funkcjonowania firmy. Potrafimy uwolnić Twój czas.

  • NIP 7010220238
  • REGON 010453231

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ursynów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Prowadzenie Księgi Handlowej oraz rejestrów podatku VAT

 • konsultacje podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • reprezentowanie klienta przed urzędami.

Sporządzanie deklaracji podatkowych
(podatek dochodowy, podatek od towarów i usług)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sporządzanie deklaracji ZUS (Raportowanie i analizy)

 • Rachunek wyników, Bilans,
 • Wiekowanie należności i zobowiązań
 • Analiza wskaźnikowa wyników firmy

Analizy finansowe

 • Business plan
 • Prognozy bilansu
 • Prognozy rachunku zysków i strat
 • Prognozy przepływów pieniężnych
 • Przekazywanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych,
 • Inne raporty wg wymagań indywidualnych Klientów

Korzyści i zyski

 • Zwiększenie zysku – wnioski, które procentują
 • Wsparcie planowania – cenne informacje ułatwiające przygotowanie planów i strategii rozwoju firmy
 • Oszczędność kosztów – brak konieczności tworzenia raportów i analiz wewnątrz firmy

Sporządzanie sprawozdań GUS  (Usługi asystenckie)

 • Przeprowadzanie spraw urzędowych (rejestracji, zmian, uzyskiwania wypisów i odpisów itd.)
 • Prowadzenie sekretariatu (odbieranie rozmów, odbieranie poczty, raporty)
 • Organizacja spotkań
 • Realizacja tłumaczeń
 • Inne usługi

Prowadzenie kadr i płac (Obsługa kadrowo-płacowa )

 • sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • ewidencjonowanie badań lekarskich pracowników
 • rozliczanie urlopów i innych nieobecności, ewidencjonowanie czasu pracy
 • wystawianie zaświadczeń i zestawień danych kadrowych
 • zgłoszenia (aktualizację) pracodawcy do PIP i PIS
 • ustalanie obowiązków pracodawcy związanych z poszczególnymi zawodami lub stanowiskami
 • sporządzanie listy płac oraz obliczanie na jej podstawie wysokości składek na ubezpieczenia oraz należności z tytułu
 • wypłaconych świadczeń chorobowych, funduszu pracy i FGŚP
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego
 • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, IFT)
 • badanie prawidłowości rozliczeń z ZUS, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi
 • porady i opiekę w ramach prawa pracy

Usługi Doradcy Podatkowego

 • szybkie terminy wykonywanych zleceń,
 • wysoka jakość i konkurencyjne ceny,
 • wysokie kwalifikacje zawodowe,
 • wieloletnie doświadczenie praktyczne,
 • zachowanie etyki i tajemnicy zawodowej,
 • pełne bezpieczeństwo dokumentacji,
 • konkurencyjne ceny.

Pomoc w dopełnieniu formalności przy rozpoczynaniu działalności

 • zakładanie/likwidacja działalności gospodarczej
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, UKS i Izbą Skarbową
 • załatwianie wszelkich spraw w urzędach (zaświadczenia o niezaleganiu, wyjaśnianie zaległości, itp.)

Wyprowadzenie zaległości podatkowych i ZUS

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i deklaracji podatkowych oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo jesteśmy do dyspozycji.

Oferujemy

 • Audyt dokumentacji
 • Wskazanie problemów, propozycję optymalnych rozwiązań
 • Działania indywidualnie dostosowane do Państwa sytuacji oraz potrzeb

Możliwość odbioru dokumentów od klienta (Usługi administracyjne)

 • Realizację zamówień i faktur dla dostawców i odbiorców
 • Analizę wyciągów bankowych dla Klienta
 • Nadzór nad płatnościami i należnościami
 • Inne prace administracyjne w zależności od specyfiki firmy.
 • Odbiór dokumentów
 • Depozyt dokumentacji za lata ubiegłe

Dodatkowe informacje

Certyfikaty:

Doradca Podatkowy Nr wpisu 05806
Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr. 5024/97

Szanowni Państwo, obsługa jaką prowadzi biuro rachunkowe to nie proste wpisywanie cyfr w rubryki stosownych dokumentów. To niejednokrotnie podejmowanie istotnych decyzji poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji klienta i stosownych przepisów.

Swoje biuro prowadzę nieprzerwanie od 1993 roku. Mam 20-letnie doświadczenie zawodowe, uzyskane podczas pracy w różnych podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z rachunkowością i finansami. Doświadczenie to poparte jest uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego ministra finansów NR 5024/97 oraz
wpisem na listę doradców podatkowych (Dz.U. MF 12 z dn. 05.06.1998).

Moje biuro pracuje dla różnych firm dlatego mogę zagwarantować Państwu specjalistyczną wiedzę pogłębioną o znajomość specyfiki poszczególnych branż

Zapraszam do współpracy spółki kapitałowe i osobowe, osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje.

Optymalizujemy rozwiązania w zakresie ubezpieczeń, produktów inwestycyjnych i bankowych weryfikując, aby służyły one Klientom, a nie instytucją finansowym. Współpracując z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi , inwestycyjnymi oraz bankami, co ważne bez powiązań kapitałowych, dajemy gwarancję dokonania optymalnych wyborów. Doradztwo w tym zakresie jest oczywiście bezpłatne.