Biuro rachunkowe eFKa

Pełna Księgowość, Uproszczona Księgowość, Obsługa kadrowo-Płacowa.

  • NIP 8222347725
  • REGON 147317757
  • KRS 0000515207

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bemowo
 • Wola

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Pełna obsługa księgowa w zakresie ksiąg handlowych (pełna księgowość):

 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych (dla GUS)
 • sporządzanie bilansu
 • bieżące informowanie klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach
 • odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Klienta
 • wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych
 • pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • obsługę płacową
 • wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta

2. Pełna obsługa księgowa w zakresie ksiąg przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość):

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów firmy Klienta
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji
 • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków
 • terminowe i prawidłowe wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • składanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • występowanie w imieniu Klienta o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków i składek ZUS
 • załatwianie spraw wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych
 • obsługę płacową
 • wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta
3. Obsługa kadrowo płacowa:

 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i innych
 • sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz PFRON
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie raportów i analiz
 • sporządzanie rozliczeń rocznych

4. Usługi dodatkowe:

 • wdrażanie systemów zarządzania jakością

Dodatkowe informacje

Biuro rachunkowe eFKa jest dynamicznie rozwijającą się firmą skierowaną na potrzeby naszych klientów. Dlatego też naszą ofertę dostosowujemy do zmieniających się potrzeb rynku i indywidualnych oczekiwań klientów. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę księgową, płacową i kadrową. 

Jeśli oczekujecie Państwo solidnej i terminowej obsługi oraz miłej współpracy serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego firmy oraz osoby fizyczne.