Biuro Rachunkowe Jolanta Szychowska

Rzetelnie, profesjonalnie, terminowo.

  • NIP 5221114437
  • REGON 012777370
  • 02-131 Warszawa
  • Włochy - Okęcie
  • ul. 1 Sierpnia 28 lok. 121
  • kom.
 • jszychowska@wp.eu

Charakterystyka

obszar usług:

 • Włochy

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Odbiór dokumentów
 • Rozliczanie PIT’ów

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Comarch Optima
 • InsERT
 • Sage Symfonia

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

branże specjalistyczne:

 • E-Commerce
 • Hotele/Turystyka
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

W ramach naszych usług księgowych i podatkowych oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zgodzie z ustawą o rachunkowości;
 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji podatkowej (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa) zgodnie obowiązującymi przepisami;
 • Analizę możliwości optymalizacji podatkowej;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Kalkulację, sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji w podatku dochodowym;
 • Kontakt z organami administracji podatkowej i reprezentacja naszych Klientów w trakcie kontroli podatkowych;
 • Analiza otrzymywanej dokumentacji rachunkowej i podatkowej oraz informacja o ewentualnych nieprawidłowościach;
 • Pomoc w przygotowywaniu planu kont;
 • Doradztwo w zakresie wdrażania polityki rachunkowości;
 • Doradztwo i wdrażanie procedur księgowych;
 • Pomoc w wystawianiu faktur sprzedaży;
 • Pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych;
 • Zarządzanie płatnościami i administracja rachunkami bankowymi na życzenie Klienta;

W ramach usług płacowych oferujemy:

 • Rejestrację firmy i jej pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło);
 • Sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych firm i jej pracowników;
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • Przygotowanie płatności lub instrukcji płatności dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego i innych zobowiązań,
 • Pomoc i reprezentacja Klientów w trakcie kontroli i audytów ze strony urzędów i instytucji państwowych.

W ramach usług kadrowych oferujemy:

 • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
 • Sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z rozpoczęciem, trwaniem i zakończeniem pracy;
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Skierowania dla pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;