Biuro Rachunkowe Karol Wojtaś 2

Gwarancja wysokiego poziomu świadczonych usług.

  • NIP 5372323920
  • REGON 369924681

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bemowo

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Comarch Optima

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi Księgowe

 • Księgi Handlowe podmiotów wszystkich form prawnych: spółek z o.o., spółek osobowych, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń i innych
 • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencje zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku od towarów i usług VAT
 • Ewidencje transakcji wewnątrzwspólnotowych - sporządzamy deklaracje VAT UE,
 • Transakcje związane z eksportem i importem towarów
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń osób indywidualnych (PIT-36, PIT36L, PIT-37, PIT-38, itd.)
 • Reprezentacja i pomoc podczas czynności kontrolnych - podatek dochodowy, podatek VAT
 • Wsparcie w odzyskaniu VAT za materiały budowlane dla osób fizycznych

Obsługa kadrowa

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • Wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych

Obsługa płacowa

 • Sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy
 • Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT - 40)

Ekspert artykułu

Artykuły: