Biuro Rachunkowe MA-TAX

Oddaj nam swoje papiery, będziesz mieć czas na rozwój swojego Biznesu. Niech każdy robi to, w czym jest najlepszy.

  • NIP 9491634054
  • REGON 142602795

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ursus

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości

usługi dodatkowe:

 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

programy księgowe:

 • Sage Symfonia
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe.

 • Prowadzimy księgi handlowe
 • Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzimy ewidencje przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzimy rejestry w dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentujemy klienta w urzędach
 • Sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe

Obsługa Kadrowo – Płacowa

Zajmujemy się rozliczaniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzimy pełną dokumentację pracowniczą, której zakres określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996.

 • Przygotowujemy listy płac
 • Przygotowujemy deklaracje ZUS
 • Prowadzimy dokumentacje kadrowe
 • Prowadzimy dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowujemy umowy o pracę, wypowiedzenia i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowujemy świadectwa pracy
 • Przygotowujemy zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach
 • Obsługujemy umowy cywilno-prawne: zlecenia, o dzieło
 • Przygotowujemy roczne deklaracje podatkowe dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Usługi doradcze

Oferujemy usługi doradcze dla klientów indywidualnych i biznesowych.

 • Monitorujemy zmiany zachodzące w prawie podatkowym
 • Udzielamy porad i konsultacji dla osób fizycznych i prawnych
 • Doradzamy w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • Przygotowujemy dokumenty, formularze rejestracyjne i zgłoszenia
 • Udzielamy porad w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzamy likwidacje – sporządzamy deklaracje, zawiadomienia.

Ponadto

 • Przygotowujemy rozliczenia roczne osób fizycznych
 • Przygotowujemy noty korygujące
 • Przygotowujemy wnioski o nie zaleganiu w podatkach oraz w ZUS
 • Przygotowujemy wnioski o zwrot vat za materiały budowlane
 • Odbieramy dokumenty od klienta

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Jesteśmy rozwijającą się firmą, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 516602. Świadczymy usługi na podstawie certyfikatu Ministerstwa Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 26416/2008. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej.

Naszym atutem jest regularna aktualizacja wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Śledzimy na bieżąco ze zmieniające się przepisy.
Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, na którą składają się: księgowość, obsługa kadrowo – płacowa oraz usługi doradcze.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: