Biuro Rachunkowe Mablu

  • NIP 1130106789
  • REGON 011132701
  • 04-342 Warszawa
  • Praga-Południe - Grochów
  • ul. Nasielska 44 lok. 48 piętro 1
  • kom.

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Południe

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Konsorcjum
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Obsługa PFRON
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Lefthand
 • Raks
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Nasza oferta.

Doradztwo podatkowe - oferujemy pełen zakres usług, w tym m.in.

Porady, opinie, wyjaśnienia, interpretacje z zakresu zobowiązań publicznoprawnych,  m.in. z zakresu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT
 • podatku dochodowego od osób prawnych - CIT
 • podatku od towarów i usług - VAT

Obsługa w zakresie rachunkowości - oferujemy pełen zakres usług, obejmujący m.in.

Prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • rejestru VAT sprzedaży
 • rejestru VAT zakupu
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tabel amortyzacyjnych, ewidencji wyposażenia

Sporządzanie:

 • miesięcznych deklaracji VAT-7/ kwartalnych VAT-7K
 • miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-UE
 • rocznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
 • sprawozdań finansowych
 • sprawozdań GUS
 • sprawozdań dla NBP
 • deklaracji w zakresie opłaty produktowej i paliwowej
 • raportów JPK - pełna obsługa JPK

Obsługa kadrowo-płacowa - oferujemy pełen zakres usług, w tym m.in.:

 • odbiór dokumentów od Klientów
 • przekazywanie sporządzonych deklaracji do urzędów skarbowych
 • reprezentacja Klienta przed organami państwowymi (Urząd Skarbowy, ZUS, Sąd, inne)
 • obsługa BHP w pełnym zakresie
 • porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 • przygotowywanie formularzy i zgłoszeń rejestracyjnych, aktualizacyjnych
 • PFRON
 • pomoc w rejestracji nowych firm
 • inne - do uzgodnienia

2.  Stała współpraca z biegłym rewidentem oraz:

 • adwokatem
 • notariuszem
 • specjalistą ds. BHP

3. Cennik

Ceny usług naszego Biura ustalane są w trakcie indywidualnych negocjacji z Klientem.
Zgłaszając się do nas w terminie do 30 kwietnia br. za nasze usługi zapłacą Państwo 50% ustalonej ceny za dwa pierwsze miesiące współpracy.

4. Zasady współpracy

Korzyści wynikające ze współpracy z nami to przede wszystkim:

 • bezpieczeństwo prowadzonej działalności
 • poufność powierzanych nam informacji
 • ograniczenie kosztów w firmie i oszczędność czasu jej właścicieli
 • solidna, rzetelna i terminowa obsługa
 • indywidualne podejście i dobry kontakt

Dodatkowe informacje

Działalność w zakresie obsługi rachunkowo-podatkowej, kadrowo – płacowej oraz doradztwa podatkowego prowadzona jest przez kompetentny zespół nadzorowany przez doradcę podatkowego, który posiada wykształcenie kierunkowe tj. ukończone studia podyplomowe w zakresie:

 • podatków - Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • rachunkowości - Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • prawa pracy - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • ubezpieczeń – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Wykształcenie teoretyczne uzupełnia ponad dwudziestoletnia praktyka (działamy od lipca 1995 roku!) i współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w  różnych formach prawnych i o bardzo zróżnicowanym profilu działania (handel, produkcja, usługi i działalność mieszana).

Stały nadzór nad działalnością biura sprawuje biegły rewident z ponad dwudziestoletnim stażem zawodowym.

Biuro na stałe współpracuje także z adwokatem, notariuszem oraz specjalistą ds. bhp, których usługi w trakcie wielu lat działalności zostały pozytywnie zweryfikowane i – na tej podstawie – mogą być przez biuro rekomendowane.

Praca prowadzona jest przy użyciu nowoczesnego sprzętu, na sprawdzonych, licencjonowanych i zgodnych z wymaganiami Ministerstwa Finansów programach komputerowych.

W zakresie prowadzonej działalności Biuro posiada ubezpieczenia OC:

 • podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • podmiotów wykonujących usługi w zakresie doradztwa podatkowego
 • podmiotów świadczących usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej

Podstawy prawne działalności:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Płd. z dnia 19.06.1995 roku nr 53126
 • świadectwo kwalifikacyjne dla osób spełniających wymogi określone dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe nr 11469/99
 • wpis na listę doradców podatkowych z dn. 25.06.1998 roku nr 06938