BIURO RACHUNKOWE PROFI sp. z o.o.

Kompleksowe usługi w zakresie pełnej księgowości, rozliczeń podatkowych oraz kadr i płac.

  • NIP 7882035003
  • REGON 362919518

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ursynów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • InsERT
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi Księgowe:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Identyfikacja i obliczanie zobowiązań podatkowych związanych z prowadzoną   działalnością gospodarczą
 • Rachunkowość zarządcza
 • Sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Wsparcie klienta w trakcie kontroli prowadzonych przez organy skarbowe i inne inspekcje.

Usługi kadrowo-płacowe:

 • obliczanie wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych na umowy o pracę, umowy agencyjne oraz umowy o dzieło lub zlecenia,
 • Wyliczanie nadgodzin, premii, zasiłków chorobowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami wynagradzania oraz innych świadczeń pracowniczych przewidzianych Kodeksem Pracy,
 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń oraz wszelkich niezbędnych dokumentów,
 • prowadzenie akt pracowniczych oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika,
 • prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzenia,
 • obliczanie kwot należnych pracownikom w przypadku rozwiązania z nimi umowy o pracę,
 • sporządzanie bieżących sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących wynagrodzeń.