Biuro Rachunkowe SCALA TAX

Wysoka jakość usług, dopasowanie do wymagań i potrzeb klientów, wieloletnie i bogate doświadczenie.

  • NIP 7621130754
  • REGON 141816956
  • 03-741 Warszawa
  • Praga-Północ - Szmulowizna
  • ul. Białostocka 9
  • kom.
  • tel.
 • biuro@scala-tax.pl

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Północ

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Odbiór dokumentów
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Raks
 • SKP

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji: środków trwałych, wyposażenia,
 • wykonanie sprawozdań: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu statystycznego,
 • wykonanie i złożenie w Urzędzie Skarbowym odpowiednich deklaracji rozliczeniowych: PIT, CIT i VAT.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • kwalifikowanie i ujęcie dostarczanych przez Państwa dokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,
 • rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu,
 • wykonanie i złożenie w US deklaracji PIT i VAT oraz sporządzenie i przekazanie Klientowi podatkowych przelewów bankowych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • sporządzanie rocznego Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami

Rozliczenia kadrowo-płacowe

Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników.

Sporządzanie:

 • list płac,
 • deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych PIT-4R,
 • informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
 • informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-8B,
 • dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • imiennych raportów oraz zbiorczych deklaracji miesięcznych,
 • wniosków o uzyskanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • umów o pracę, a także umów cywilno-prawnych.

Ekspert artykułu

Artykuły: