Biuro Rachunkowe Sinex Aldona Grabowska

Naszym celem jest zadowolenie naszych klientów poprzez wysoką jakość świadczonych usług.

  • NIP 8241156676
  • REGON 140499577

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bielany

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Buchalter WIN
 • Raks
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi Handlowe:

 • prowadzimy i przechowujemy ewidencje księgowe w postaci księgi rachunkowej,
 • prowadzimy i przechowujemy dokumentację podatkową,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe,
 • sporządzamy roczne bilanse oraz rachunki zysków i strat.
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
 • prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzimy ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • dokonujemy rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • sporządzamy deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ryczałt Ewidencjonowany:

 • prowadzimy ewidencje ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzimy wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonujemy rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej .
 • sporządzamy deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Kadry i Płace:

 • prowadzimy ewidencje pracowników;
 • prowadzimy akta osobowe pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
 • prowadzimy sprawy wynikające ze stosunku pracy;
 • dokonujemy rejestracji oraz wyrejestrowania pracowników w ZUS;
 • rejestrujemy zwolnienia lekarskie;
 • wprowadzamy, aktualizujemy i archiwizujemy dane kadrowe;
 • sporządzamy sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
 • dokonujemy okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
 • prowadzimy bieżące archiwum akt osobowych pracowników ;
 • naliczamy wynagrodzenia i prowadzimy obsługę płacową pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzamy listy płac;
 • prowadzimy kartoteki wynagrodzeń pracowników i dokonujemy comiesięcznej ich aktualizacji;
 • naliczamy wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, dokonujemy kontroli
 • prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzimy karty zasiłkowe;
 • naliczamy i sporządzamy listy wypłat na podstawie rachunków do zawartych umów zleceń i umów o dzieło;
 • sporządzamy miesięczne zestawienia dotyczące naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
 • sporządzamy i wysyłamy miesięczne deklaracje ZUS,
 • przekazujemy przelewy na konta ZUS,
 • sporządzamy Raporty Miesięczne RMUA,
 • sporządzamy miesięczne deklaracje o wysokości zaliczki na podatek dochodowy (PIT-4 i PIT-8A);
 • sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonujemy rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
 • wystawiamy zaświadczenia o wynagrodzeniu pracowników;
 • wprowadzamy, aktualizujemy i archiwizujemy dane w systemie.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Jesteśmy Biurem Rachunkowym posiadającym uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Certyfikatu Księgowego wydanego przez Ministra Finansów RP.

Z naszymi Klientami zawieramy umowy o cykliczną obsługę bądź jednorazowe zlecenia. Tylko pisemna umowa z biurem daje Państwu pełną gwarancję ochrony ubezpieczeniowej z naszych polis OC.

Posiadamy wieloletnie doświadczenia w dziedzinie rozliczeń podatkowych, co pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych metod poruszania się w ciągle zmieniających się przepisach prawa podatkowego. Dzięki temu nasi klienci mają gwarancję rzetelnego i fachowego wykonywania powierzonych nam zadań.

W naszym biurze możecie Państwo załatwić większość formalności związanych z założeniem bądź likwidacją działalności.

Oferujemy doradztwo w zakresie zoptymalizowania wysokości swoich przychodów i kosztów.

Naszymi Klientami są:

 • jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany lub na zasadach ogólnych,
 • spółki cywilne
 • spółki prawa handlowego.

Zapewniamy naszym Klientom doradztwo i reprezentację przed urzędami. Współpracujemy z doradcami prawnymi, lekarzami medycyny pracy, oraz osobami przeprowadzającymi szkolenia BHP, co poszerza spektrum świadczonych przez nas usług.

Powierzając nam prowadzenie zarówno ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, kadr czy płac spotkacie się Państwo z w pełni profesjonalnym podejściem ze strony pracowników naszego biura rachunkowego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Więcej informacji na ten temat, uzyskacie Państwo w naszym Biurze w Warszawie przy ulicy Kochanowskiego 49, telefonicznie lub kierując pytanie na adres email.

Ekspert artykułu

Artykuły: