Biuro Rachunkowe Subrestal

Liczą się dla nas Twoje potrzeby i oczekiwania.

  • NIP 1131154885
  • REGON 002000352

Charakterystyka

obszar usług:

 • Targówek

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa

programy księgowe:

 • Raks
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi rachunkowe

 • opracowujemy politykę rachunkowości;
 • rejestrujemy zdarzenia gospodarcze;
 • dokonujemy prezentacji sytuacji materialnej i wyniku finansowego jednostki;
 • monitorujemy prawidłowość przyjmowanych i emitowanych dokumentów;
 • dekretujemy dokumenty księgowe;
 • sporządzamy wydruki zapisów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości;
 • prowadzimy ewidencje VAT;
 • przygotowujemy zestawienia, raporty i wydruki zapisów księgowych, w tym bilans, rachunek wyników;
 • przygotowujemy analizy dla celów rachunkowości zarządczej i kosztowej;
 • ustalamy wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT;
 • sporządzamy zeznania roczne PIT i CIT na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych;
 • przygotowujemy sprawozdania GUS z zakresu finansowo-księgowego;
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz plan amortyzacji;
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe w tym: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;

Kadry i płace

 • sporządzamy listy płac;
 • sporządzamy umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 • sporządzamy umowy o pracę;
 • sporządzamy świadectwa pracy;
 • sporządzamy karty zasiłkowe;
 • sporządzamy kartoteki wynagrodzeń;
 • sporządzamy deklaracje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienie pracowników;
 • sporządzamy dokumenty rozliczeniowe i zgłoszeniowe do ZUS;
 • sporządzamy raporty ZUS RMUA;
 • wysyłamy dokumenty zgłoszeniowe, raporty i dokumenty rozliczeniowe do ZUS;
 • składamy deklaracje i informacje podatkowe we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych;
 • obliczamy i sporządzamy druki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • prowadzimy korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych.