Biuro Rachunkowe Teresy Kiełbowskiej

8

Od 20 lat wspieramy Twój biznes.

  • NIP 7971060793
  • REGON 672751059

Charakterystyka

obszar usług:

 • Mokotów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Dokumentacja kredytowa
 • Dostęp online
 • Dotacje unijne
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • RAMZES
 • Sage Symfonia
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi handlowe

 • Prowadzimy i przechowujemy ewidencje księgowe (syntetyczne i analityczne) Podatnika w postaci księgi rachunkowej: dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont ksiąg głównej i pomocniczych.
 • Prowadzimy i przechowujemy dokumentację podatkową, na którą składają się: odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia.
 • Sporządzamy deklaracje podatkowe, sporządzamy roczny bilans oraz rachunek zysków i strat.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • Prowadzimy i przechowujemy następującą dokumentację: podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia, rozliczenia podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
 • Sporządzamy deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ryczałt Ewidencjonowany

 • Prowadzimy i przechowujemy następującą dokumentację podatkoweą: ewidencje ryczałtu, ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczenia podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .
 • Sporządzamy deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Kadry i Płace

 • Prowadzimy ewidencje pracowników.
 • Prowadzimy akta osobowe pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych.
 • Prowadzimy dla pracowników całość spraw wynikających ze stosunku pracy.
 • Rejestrujemy pracowników w ZUS i wyrejestrowujemy.
 • Rejestrujemy zwolnienia lekarskie;
 • Wprowadzamy, aktualizujemy i archiwizujemy dane kadrowe w komputerowym systemie kadry-płace.
 • Sporządzamy sprawozdania Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane).
 • Dokonujemy okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów).
 • Prowadzimy bieżące archiwum akt osobowych pracowników.
 • Naliczamy wynagrodzenia i prowadzimy obsługę płacoweą pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami.
 • Sporządzamy listy płac.
 • Prowadzimy kartoteki wynagrodzeń pracowników i dokonujemy comiesięcznej ich aktualizacji.
 • Naliczamy wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych.
 • Naliczamy i sporządzamy listy wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło.
 • Sporządzamy miesięczne zestawienia dotyczące naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń.
 • Sporządzamy i wysyłamy miesięczne deklaracje ZUS, przekazujemy przelewy na konta ZUS oraz sporządzamy Raporty Roczne.

Dodatkowe informacje

Jesteśmy profesjonalnym biurem księgowym działającym na rynku od 2001 roku.
Wiele firm powierzyło nam prowadzenie swoich finansów. powierzyło nam prowadzenie swoich finansów. Różnorodność prowadzonych księgowości pozwoliła nam na obsługę  Spółek Prawa Handlowego jak i również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność .
Posiadamy ubezpieczenie OC i Certyfikat MINISTERSTWA FINANSÓW do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych.

Firma ma 2 oddziały:
Warszawa przy ul. Postępu 10/62
Chynów  przy ul. Wolskiej 3

Nasze Biuro podchodzi do każdego klienta indywidualnie.
Cechuje nas rzetelność , fachowość, wszechstronność i bezpieczeństwo oparte na wieloletnim doświadczeniu.

Właściciel Firmy Teresa Kiełbowska posiada 27 letnie doświadczenie w sferze finansów i zarządzaniem finansami wielu firm. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego  w dużych firmach Warszawskich i od 2001 roku kolejny etap to założenie własnego Biura  Księgowego , działającego z sukcesami w obrębie Warszawy i założeniem kolejnego oddziału w 2014 roku przy ulicy Postępu w Warszawie.

Każdy  z nas ma swoją dziedzinę życia , dzięki której wyraża siebie i swoje emocje oraz  spostrzeżenia do otaczającego nas świata .

Dla naszego zespołu księgowość, podatki, finanse i rachunkowość nie są tylko liczbami i zapisami na kontach, a pieniądze   za świadczone usługi nie stanowią celu, za każdą liczbą kryje się człowiek, który ma swoje zmartwienia , radości i potrzeby i u nas znajdzie dla siebie bezpieczeństwo i swoich finansów.

Pozdrawiamy
Biuro Księgowe

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: