Biuro Rachunkowe Zm Zbigniew Maj

Obsługujemy najlepszych!

  • NIP 7171018097
  • REGON 061707717

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

KPIR

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, wypełnianie  plików JPK (JPK-VDEK , KPK)
 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT UE, Export, Import, Procedury, VAT-9M, VAT-8M
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla banków,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla urzędu statystycznego,
 • sporządzanie dokumentacji do sądu rejestrowego,
 • rozliczanie różnic kursowych
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE i FP
 • wykonywanie czynności w okresie zawieszenia i po zamknięciu działalności gospodarczej
 • wypełnianie i aktualizacja dokumentów rejestracyjnych oraz wniosków urzędowych ( o niezaleganiu w rozliczeniach publiczno-prawnych, zwroty za kasę fiskalną, PCC, SD, inne)
 • pomoc przy zakładaniu firmy/ działalności gospodarczej

Kadry

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • prowadzenie kartotek czasu pracy
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń)
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne)
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

Płace

 • sporządzanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • rozliczanie PPK
 • wystawianie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników bądź nabywaniem praw do zasiłków
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)

Księgi handlowe

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT/PIT)
 • sporządzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań okresowych
 • sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, wypełnianie plików JPK (JPK-VDEK , KPK)
 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT UE, Export, Import, Procedury, VAT-9M, VAT-8M
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla banków,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla urzędu statystycznego,
 • sporządzanie dokumentacji do sądu rejestrowego,
 • rozliczanie różnic kursowych
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE i FP
 • wykonywanie czynności w okresie zawieszenia i po zamknięciu działalności gospodarczej
 • wypełnianie i aktualizacja dokumentów rejestracyjnych oraz wniosków urzędowych ( o niezaleganiu w rozliczeniach publiczno-prawnych, zwroty za kasę fiskalną, PCC NIP-8, NIP-2 SD)
 • pomoc przy zakładaniu firmy/ działalności gospodarczej

Ryczałt

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, wypełnianie  plików JPK (JPK-VDEK , KPK)
 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT UE, Export, Import, Procedury, VAT-9M, VAT-8M
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla banków,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla urzędu statystycznego,
 • sporządzanie dokumentacji do sądu rejestrowego,
 • rozliczanie różnic kursowych
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE i FP
 • wykonywanie czynności w okresie zawieszenia i po zamknięciu działalności gospodarczej
 • wypełnianie i aktualizacja dokumentów rejestracyjnych oraz wniosków urzędowych ( o niezaleganiu w rozliczeniach publiczno-prawnych, zwroty za kasę fiskalną, PCC, SD, inne)
 • pomoc przy zakładaniu firmy/ działalności gospodarczej

Ekspert artykułu

Artykuły: