Biuro Rachunkowo-Księgowe Nova

8

Naszym celem jest całkowita satysfakcja Klienta ze współpracy z naszym biurem.

  • NIP 5213168602
  • REGON 142993873

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wola
 • Bemowo

usługi dodatkowe:

 • Finansowanie - pomoc
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Comarch Optima

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Obsługa księgowa firm:

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz WNIP
 • sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • przygotowanie oraz wysłanie deklaracji VAT – podatku od towarów i usług
 • przechowywanie dowodów sprzedaży i zakupu
 • przygotowanie oraz wysłanie JPK (obowiązkowego oraz na żądanie Urzędu Skarbowego)
 • wyprowadzanie zaległości.

KPiR

 • bieżące ewidencjonowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz WNIP
 • przygotowanie oraz wysłanie deklaracji VAT – podatku od towarów i usług
 • przygotowanie oraz wysłanie JPK (obowiązkowego oraz na żądanie Urzędu Skarbowego)
 • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT
 • wyprowadzanie zaległości.

Pełna Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • sporządzanie polityki rachunkowości
 • sporządzanie planu kont
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym oraz podatkowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych
 • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • sporządzenie deklaracji rocznej CIT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • przygotowanie oraz wysłanie deklaracji VAT – podatku od towarów i usług
 • rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych: VAT UE
 • przygotowanie oraz wysłanie JPK (obowiązkowego oraz na żądanie Urzędu Skarbowego).

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • rejestracja pracowników, zleceniobiorców w ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
 • przygotowanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
 • przygotowanie PIT-4R, PIT-8AR- deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Obsługa administracyjno-biurowa:

 • zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa
 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • pomoc przy wypełnieniu/ wypełnianie wniosku do CEIDG
 • pomoc przy wypełnieniu/ wypełnianie VAT-R
 • pomoc przy wypełnieniu/ wypełnianie druków KRS
 • pomoc przy wypełnieniu/ wypełnianie formularza zgłoszeniowego do ZUS
 • przygotowanie i aktualizacja zgłoszeń NIP oraz VAT
 • pisanie pism do US, ZUS, KRS
 • inne.

Dodatkowe informacje

Nasza firma oferuje usługi księgowe oraz administracyjno-biurowe osobom indywidualnym i wszelkim podmiotom gospodarczym bez względu na formę prawną, czy etap rozwoju.

Usługi kierujemy do firm, które potrzebują rzetelnej, fachowej i kompleksowej obsługi w zakresie ksiąg handlowych, rachunkowości uproszczonej, kadr i płac, a także innych usług wsparcia.

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami podatkowymi i ZUS, sporządzamy analizy oraz przygotowujemy niezbędne sprawozdania. Pomagamy w założeniu firmy (CEIDG, KRS) a następnie wspieramy Klientów w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

Doceniając czas naszych Klientów oferujemy konsultacje w siedzibie Klienta (bez dodatkowych opłat), telefoniczne i za pośrednictwem internetu.

Świadczone przez nas usługi księgowe są wykonywane terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Usługi realizujemy na podstawie certyfikatu księgowego numer 37223/2010 wydanego przez Ministra Finansów. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Zapraszamy do zapoznania się z kompletną ofertą.

Ekspert artykułu

Artykuły: