Biuro Usług Księgowych, Rozliczeń i Doradztwa Podatkowego A.R.TAX

Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

  • NIP 5240304966
  • REGON 010566870

Charakterystyka

obszar usług:

 • Targówek

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Produkcja
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • rosyjski

programy księgowe:

 • RAMZES
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

W ramach usług księgowych prowadzimy:
•    księgi rachunkowe spółek i osób fizycznych
•    księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
•    podatkową księge przychodów i rozchodów
•    ryczałt
•    pełną obsługę kadrowo-płacową

Prowadzenie księgowości dla ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:
•    przygotowanie zasad polityki rachunkowości
•    opracowanie zakładowego planu kont
•    dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
•    ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i VAT
•    sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych
•    sporządzanie sprawozdań finansowych GUS
•    sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych
•    sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księg
•    zamknięcie roku obrachunkowego firmy

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:
•    dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu
•    prowadzimy ewidencje wyposażenia
•    sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
•    ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
•    prowadzimy ewidencje VAT
•     sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:
•    sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji
•    sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
•    prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców
•    prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
•    prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
•     prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy
•    prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych
•     prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
•    sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac
•    sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
•    sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników