Biuro Usług Księgowych s.c. Katarzyna Zarzycka, Piotr Zarzycki

Ty działasz, my liczymy!

  • NIP 1181983684
  • REGON 141750714

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bielany

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi Handlowe

 • opracowujemy i wdrażamy plan kont,
 • prowadzimy księgi handlowe - ewidencja syntetyczna i analityczna,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • przygotowujemy rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT,
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne,
 • sporządzamy plany amortyzacji oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • przygotowujemy zamknięcie roku obrachunkowego pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzamy zeznania roczne,
 • przygotowujemy dokumentację do Krajowego Rejestru Sądowego związaną z ogłoszeniem sprawozdania finansowego,
 • monitorujemy należności i zobowiązań.

Książka przychodów i rozchodów

 • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze w księgach podatkowych (przychody i koszty),
 • sprawdzamy dokumenty źródłowe pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzamy rejestry VAT sprzedaży i zakupów,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz naliczamy odpowiednie odpisy amortyzacyjne,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • przygotowujemy miesięczne / kwartalne wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy,
 • przygotowujemy i wysyłamy drogą elektroniczną miesięczne / kwartalne deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D),
 • sporządzamy zeznania roczne na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L),
 • ewidencjonujemy przebieg samochodu.

Ryczałt:

 • dokonujemy zapisów w ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje VAT sprzedaży i zakupów,
 • przygotowujemy i składamy drogą elektroniczną miesięczne / kwartalne deklaracje (VAT-7, VAT-7K)
 • przygotowujemy rozliczenia podatkowe PIT, VAT,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzamy zeznania roczne,
 • monitorujemy należności i zobowiązania,
 • ewidencjonujemy przebieg samochodu,
 • sporządzamy i składamy drogą elektroniczną zeznania roczne PIT-28.

Kadry:

 • sporządzamy umowy o pracę, umowy cywilno – prawne oraz listy płac i rachunki,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną,
 • prowadzimy imienne karty wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzimy ewidencje urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzimy ewidencje zwolnień lekarskich,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje do ZUS za pomocą programu Płatnik,
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych,
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT-11/8B, PIT-40,
 • sporządzamy i dostarczamy informacje RMUA dla pracowników,
 • prowadzimy rozliczenia z PFRON.

Ekspert artykułu

Artykuły: