Biuro Usług Księgowych SONAR sp. z o.o.

Gwarantujemy bezpieczeństwo prawne oraz kompleksowość, fachowość i rzetelność usług.

  • NIP 5272345106
  • REGON 017308667

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wola
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

W ramach usługi doradztwa podatkowego:

 • Pomagamy przy wyborze formy opodatkowania dla nowo zakładanej działalności gospodarczej.
 • Przygotowujemy dokumentację założycielską firm (wnioski do KRS, CEIDG, Urzędów Skarbowych i ZUS)
 • Analizujemy dokumenty, wyniki finansowe i rozliczenia z lat ubiegłych w celu sprawdzenia ich poprawności i zaproponowania ewentualnych zmian na przyszłość.
 • Pomagamy osobom prywatnym przy wypełnianiu wniosków do Urzędu Skarbowego bądź ZUS (np. spadki i darowizny)
 • Przygotowujemy sprawozdania dla GUS, banków i innych instytucji państwowych.
 • Udzielamy opinii i porad z zakresu prawa podatkowego.
 • Sporządzamy deklaracje i zeznania podatkowe oraz udzielamy pomocy w tym zakresie.
 • Wyprowadzamy zaległości na podstawie dostarczonej przez klienta dokumentacji.
 • Udzielamy konsultacji w zakresie interpretacji przepisów podatkowych, aktów prawnych lub konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe.
 • Udzielamy konsultacji przygotowujących firmy i osoby fizyczne do kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe.
 • Doradzamy w zakresie najmu prywatnego.
 • Pomagamy w wypełnianiu wniosków dotyczących spadków i darowizn.
 • Udzielamy porad z zakresu prawa pracy, w tym dostosowanie najkorzystniejszej formy zatrudnienia pracowników.

W zakresie usług księgowych:

 • Prowadzimy księgi handlowe, Podatkowe Książki Przychodów i Rozchodów (PKPiR), Ewidencje Przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • Wprowadzamy i księgujemy dostarczone dokumenty zgodnie z zasadami rachunkowości i prawa podatkowego (faktury sprzedaży i zakupu, raporty kasowe, wyciągi bankowe- pełna księgowość).
 • Naliczamy podatek dochodowy zgodnie z przyjętą formą opodatkowania, wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy i dokonujemy rozliczeń rocznych.
 • Prowadzimy ewidencje VAT, przygotowujemy rejestry i deklaracje VAT oraz powiązane z nimi pliki JPK.
 • Przekazujemy deklaracje do Urzędów Skarbowych z zastosowaniem elektronicznych kanałów przekazu.
 • Sporządzamy na życzenie klienta wniosków kredytowych.
 • Przygotowujemy deklaracje do innych Organów Państwowych np. NBP, GUS oraz inne sprawozdania do Urzędów.
 • Sprawdzamy rozrachunki i zapisy na kontach księgowych.
 • Przygotowujemy pełne roczne sprawozdania finansowe (Na życzenie klienta możemy przygotować sprawozdania za okresy miesięczne lub kwartalne).
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej:

 • Sporządzamy różnorodne listy płac (z uwzględnieniem zwolnień lekarskich, urlopów i innych nieobecności pracowników).
 • Obsługujemy świadczenia medyczne oraz ubezpieczenia pracowników.
 • Przygotowujemy i wyliczamy umowy cywilno- prawne w tym umowy zlecenie i umowy o dzieło.
 • Obliczamy podatki od wynagrodzeń wraz ze sporządzeniem właściwych deklaracji oraz przekazujemy te deklaracje do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.
 • Obsługujemy firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za pomocą programu Płatnik - sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe oraz miesięczne i przekazujemy je drogą elektroniczną.
 • Prowadzimy dokumentację kadrową.
 • Obsługujemy ZUS PUE płatnika dające możliwość pobierania elektronicznie wystawionych zwolnień lekarskich.
 • Przygotowujemy umowy o pracę, wypowiedzenia lub rozwiązania umów oraz świadectw pracy.
 • Obsługujemy System Dofinansowań PFRON oraz system wpłat obowiązkowych do PFRON.
 • Przygotowujemy roczne deklaracje podatkowe dla osób zatrudnionych i pracowników.

Dodatkowe informacje

Nasze Biuro Rachunkowe zostało założone w 1993 roku w Warszawie przez Krystynę Waraksa i Zbigniewa Waraksa. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz systematycznemu podwyższaniu kwalifikacji naszego zespołu możemy zaoferować Państwu obsługę na najwyższym poziomie.

Jesteśmy firmą nowoczesną i elastyczną. Zapewniamy wszechstronną obsługę księgową i podatkową również w językach angielskim i rosyjskim.

Naszą ofertę kierujemy do firm istniejących oraz do osób, które dopiero planują rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadamy pozytywne referencje od naszych klientów, z których część współpracuje z nami od początku naszej działalności.

Zakres usług Biura Usług Księgowych SONAR Sp. Z o.o.

Oferujemy kompleksową obsługą m. in. osób fizycznych, spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek z o.o., a także rozliczamy fundacje i stowarzyszenia. Prowadzimy obsługę księgową (w tym pełna księgowość), kadrowo płacową oraz doradztwo podatkowe. Posiadamy niezbędne uprawnienia do reprezentowania Państwa w Urzędach Skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, PFRON i innych instytucjach państwowych. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie prowadzić pełną księgowość dla firm małych i dużych, o dowolnym profilu działalności.

Posiadamy profesjonalny i zintegrowany zespół pracowników. Zatrudniamy doradców podatkowych, księgowych z długoletnim doświadczeniem (posiadających Certyfikat Księgowy nadany przez Ministerstwo Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) oraz dyplomowanych doświadczonych specjalistów w dziedzinie rachunkowości. Dzięki systematycznym szkoleniom stale podnosimy swoje kwalifikacje dostosowując się do zmieniających przepisów.

Stale współpracujemy ze specjalistami innych dziedzin powiązanych a prowadzeniem rachunkowości m.in. z prawnikami, specjalistami od informatyki i ubezpieczeń.

Zgodnie z obowiązującymi normami nasze biuro księgowe posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, gwarantujące Państwu dodatkowy spokój i bezpieczeństwo.

Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie i dla każdego z Państwa jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać zakres świadczonych usług i warunki współpracy.

Pomagamy w założeniu firmy, sporządzamy wnioski rejestracyjne do Urzędów Skarbowych, Urzędów Gmin i ZUS oraz prowadzimy doradztwo podatkowe w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Ekspert artykułu

Artykuły: