BMT Biuro Rachunkowe

3

Pełna Księgowość, KPiR, Ryczałt Ewidencjonowany, Kadry i Płace, Licencja MF, OC.

  • NIP 5221159753
  • REGON 015878840

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ursus

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Izba gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • rozliczenia roczne

2. Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • rozliczenia roczne

3. Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
 • rozliczenie właścicieli
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat

4. Obsługa kadrowo płacowa

Sporządzanie:

 • list płac
 • pasków wynagrodzeń
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • nadzór nad dokumentacją kadrową

Dodatkowe informacje

BMT Biuro Rachunkowe Bogusława Pampuch jest licencjonowanym biurem rachunkowym działającym w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne nr 32743/02 wydane przez Ministerstwo Finansów.

Jest w pełni profesjonalnym i skomputeryzowanym biurem rachunkowym. Księgowość w biurze prowadzona jest przy pomocy specjalistycznych oprogramowań zgodnych z prawnymi normami w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klienta. Są to między innymi: FINKA , SYMFONIA, PŁATNIK .

Bazuje na wieloletnim doświadczeniu zawodowym właścicielki  w prowadzeniu księgowości oraz na wysokich kwalifikacjach. Znajomość aktualnych przepisów  podatkowych i finansowych gwarantuje profesjonalną i terminową realizację powierzonych zadań.

Na życzenie – obsługa jest wykonywana  w  siedzibie klienta.

Zapraszam do współpracy.