BR Help Anna Krawczak (0)

Indywidualne podejście do Klienta, elastyczność i otwartość, które pozwalają na ścisłą i owocną współpracę.

  • NIP 1230425790
  • REGON 386582402

obszar usług:

 • Mokotów

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Finansowanie - pomoc
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Finka

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Zakres usług finansowo-księgowych:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych,
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych,
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji, w tym podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych (CIT, PIT), podatku VAT i podpisywanie ich na mocy pełnomocnictwa a następnie przekazywanie do odpowiednich urzędów i instytucji,
 • Informowanie klienta o zobowiązaniach podatkowych z tytułu VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
 • Sporządzanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego – rachunek zysków i strat,
 • Sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz sprawozdań do NBP
 • Badanie poprawności dokumentów pod względem rachunkowym, udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych pod względem obowiązującego prawa,
 • Uczestnictwo w kontrolach z Urzędu Skarbowego
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu podatkowym przed Urzędami i innymi instytucjami kontrolnymi.

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 • Przygotowywanie umów, aneksów, porozumień zmieniających, wypowiedzeń oraz innych dokumentów i pism związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika,
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło itp.),
 • Kompleksowe prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • Sporządzanie list płac – naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych,
 • Sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Sporządzanie i wysyłka deklaracji PIT-11/8B, PIT-40,PIT-4R i innych,
 • Sporządzanie deklaracji oraz prowadzenie rozliczeń PFRON,
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
 • Prowadzenie ewidencji urlopowej, zasiłkowej,
 • Sporządzanie świadectw pracy
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i BHP,
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych tj:
  • rozliczanie umów zlecenia,
  • rozliczanie kontraktów menedżerskich,
  • rozliczanie kontraktów menedżerskich,
 • Reprezentowanie klienta przy kontrolach z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Partner merytoryczny