BUCHCOM (0)

Prowadzisz firmę, w której niezbędna jest kasa fiskalna? Zapraszamy - kompleksowa księgowość oraz obsługa kas fisklanych w jednym miejscy. Sprawdź nasze usługi dodatkowe.

  • NIP 9222241832
  • REGON 950027236

obszar usług:

 • Ursynów

programy księgowe:

 • InsERT

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Hotele/Turystyka
 • Finanse
 • Marketing/Reklama/PR

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Prowadzimy książkę przychodów i rozchodów, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • ewidencje VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku VAT
 • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabele amortyzacyjne wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych
 • ewidencję wyposażenia na postawie rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi
 • ewidencje przebiegu pojazdów
 • dokumentację kadrowo-płacową zatrudnionych pracowników.

Sporządzamy:

 • faktury wewnętrzne dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • faktury wewnętrzne dla importu usług
 • faktury wewnętrzne dla „odwrotnego obciążenia”
 • dowody wewnętrzne
 • noty korygujące
 • deklaracje podatkowe z elektroniczną wysyłką do urzędów
 • deklaracje i raporty ZUS z elektroniczną wysyłką do ZUS
 • informacje roczne dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieł: PIT-11 z elektroniczną wysyłką do urzędów
 • informacje roczne dla osób ubezpieczonych: pracowników, zleceniobiorców
 • rozliczenia roczne właścicieli, wspólników spółek osobowych w zależności od wybranego sposobu opodatkowania;
 • dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego wg skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT): PIT-36 indywidualne lub wspólne z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem innych przychodów i przysługujących ulg odliczanych od dochodu lub podatku
 • dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego metodą liniową (art.30c ustawy o PIT): PIT-36L
 • rozliczenia roczne pracowników PIT-40
 • Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do e-kontroli z prowadzonych ksiąg podatkowych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej
 • Jednolite Pliki Kontrolne z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) wraz z elektroniczną wysyłką do Ministerstwa Finansów

2. Prowadzimy księgi rachunkowe rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

 • dokonujemy na bieżąco dekretacji dokumentów źródłowych po dokonaniu kontroli formalno-rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • księgujemy zadekretowane dokumenty
 • wykorzystujemy analityczne konta rozrachunków w podziale na każdego kontrahenta
 • rozliczamy rozrachunki w podziale na kontrahentów i poszczególne dokumenty.

Prowadzimy dodatkowo wymagane przepisami:

 • ewidencje VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawą o VAT
 • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabele amortyzacyjne wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych bilansowych i podatkowych
 • ewidencje przebiegu pojazdów
 • dokumentację kadrowo-płacową zatrudnionych pracowników.

Sporządzamy:

 • faktury wewnętrzne dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • faktury wewnętrzne dla importu usług
 • faktury wewnętrzne dla „odwrotnego obciążenia”
 • noty korygujące
 • deklaracje podatkowe z elektroniczną wysyłką do urzędów
 • deklaracje i raporty ZUS z elektroniczną wysyłką do ZUS
 • informacje roczne dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieł: PIT-11 z elektroniczną wysyłką do urzędów
 • informacje roczne dla osób ubezpieczonych: pracowników, zleceniobiorców
 • rozliczenia roczne spółek
 • rozliczenia roczne właścicieli, wspólników spółek osobowych w zależności od wybranego sposobu opodatkowania;
 • dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego wg skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT): PIT-36 indywidualne lub wspólne z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem innych przychodów i przysługujących ulg odliczanych od dochodu lub podatku,
 • dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego metodą liniową (art.30c ustawy o PIT): PIT-36L.
 • rozliczenia roczne pracowników PIT-40
 • potwierdzenia sald rozrachunków
 • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • dokumenty dot. złożenia w urzędach skarbowych sprawozdania finansowego
 • dokumenty dot. złożenia w KRS sprawozdania finansowego
 • Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do e-kontroli z prowadzonych ksiąg podatkowych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej

Dodatkowo w ramach książki przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości dodatkowo zapewniamy:

 • Ustalamy wysokość należnych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Informujemy każdorazowo o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia oraz terminach ich płatności
 • Występujemy o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
 • Przygotowujemy dokumenty dot. zwrotu VATu na wezwanie urzędów skarbowych
 • Reprezentujemy Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS, także podczas kontroli podatkowych i ubezpieczeniowych
 • Usługi wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania firmy InsERT.


Dodatkowe informacje

Zajmujemy się nie tylko księgowością, oferujemy kasy i drukarki fiskalne, programy dla firm, serwery i sprzęt komputerowy, terminale dotykowe i systemy sprzedaży.
Prowadzimy wdrożenia oprogramowania dla firm i szkolenia z jego obsługi.
Doradzamy w doborze oprogramowania, serwerów i sprzętu komputerowego, kas i drukarek fiskalnych, terminali POS, systemów sprzedaży,identyfikacji ID.

Partner merytoryczny