Capital Audyt Biuro Rachunkowe

2

Z pasją i doświadczeniem przekształcamy wiedzę w sukces naszych Klientów

  • NIP 5222955802
  • REGON 142448124
  • KRS 0000358890

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wola

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Grupa kapitałowa
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Hotele/Turystyka
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja

usługi dodatkowe:

 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wirtualne biuro
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Raks
 • Certyfikat C.I.K.
 • Biegły rewident / audytor
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

W ramach usług oferowanych przez Capital Audyt proponujemy naszym klientom pomoc w następującym zakresie:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (Księgowość):

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowość on-line, usługa tradycyjna, obsługa w siedzibie Klienta)
 • internetowa wymiana dokumentów
 • dostęp on-line Klienta do informacji o sytuacji finansowo - księgowej i przyszłych płatnościach
 • hot-line – udzielanie porad przez e-mail
 • rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji
 • ewidencja środków trwałych
 • roczne sprawozdania finansowe, sprawozdawczość GUS
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe

2. Kadry i płace:

 • kalkulacja wynagrodzeń i sporządzanie list płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne)
 • realizacja obowiązków z zakresu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym (PIT)
 • przygotowanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • outsourcing obsługi kadrowej (zarejestrowanie/wyrejestrowanie pracowników w ZUS, prowadzenie teczek osobowych, sporządzanie umów o pracę, cywilno-prawnych)

3. Wsparcie korporacyjne:

 • usługi z zakresu zakładania i rejestracji podmiotu gospodarczego (EDG, KRS, US, ZUS)
 • sporządzanie wniosków kredytowych i Cash Flow
 • raporty finansowe dla Zarządów
 • opracowywanie protokołów i uchwał z posiedzeń władz Spółki (Zgromadzeń Wspólników/Zarządu)
 • outsourcing kompetencji Dyrektora Finansowego, Kontrolera Finansowego lub Głównego Księgowego
 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości, w tym wg MSR/MSSF oraz na potrzeby realizacji projektów unijnych

4. Doradztwo:

 • doradztwo podatkowe
 • sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi
 • wdrażanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF)
 • doradztwo w zakresie IPO i New Connect
 • opracowywanie części finansowej prospektów emisyjnych, sprawozdań proforma, prognoz wyników
 • doradztwo w zakresie rozliczania połączeń i przekształceń kapitałowych
 • doradztwo w zakresie dostosowania rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
 • pomoc w wyborze i zakupie oprogramowania przydatnego do prowadzenia działalności gospodarczej

5. Audyt w tym badanie sprawozdań finansowych:

 • badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • badanie historycznej informacji finansowej, sprawozdań proforma oraz prognoz wyników zamieszczonych w prospektach emisyjnych
 • badanie sprawozdań dla celów NewConnect i Catalyst
 • badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału oraz innych sprawozdań wynikających z kodeksu spółek handlowych
 • audyt projektów unijnych
 • audyt kontroli wewnętrznej, audyt ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • due diligence

6. Szkolenia i warsztaty:

 • MSR/MSSF
 • rozliczenia połączeń i przekształceń kapitałowych
 • sprawozdawczość giełdowa
 • konsolidacja i sprawozdawczość grup kapitałowych
 • instrumenty finansowe
 • sporządzanie prospektów emisyjnych

Dodatkowe informacje

Jako zespół łączymy osiemnastoletnie doświadczenie i najwyższe standardy jakości ze znakomitą znajomością przepisów i realiów polskiego rynku gospodarczego oraz innowacyjnym i niezależnym podejściem. 

Naszym atutem jest przede wszystkim:

 • bezpośrednie zaangażowanie biegłych rewidentów i doradcy podatkowego w pracę Biura Rachunkowego i Audyt
 • hot-line dla klientów– udzielanie porad przez e-mail
 • możliwość pracy on-line oraz w sposób tradycyjny
 • możliwość transferu danych z programów klienta
 • dostosowanie oferty usług biura rachunkowego do indywidualnych potrzeb klientów
 • nieustanny rozwój wiedzy i ogromne doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prowadzenia ksiąg rachunkowych i obsługi kadrowo-płacowej podmiotów o zróżnicowanych formach prawnych z różnych branż, zdobyte podczas kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego biegłych rewidentów i księgowych
 • znajomość polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, wymogów informacyjnych GPW i NewConnect oraz doświadczenie w zarządzaniu i badaniu firm o różnorodnych formach działalności, w tym spółek kapitałowych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz krajowych i zagranicznych grup kapitałowych

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: