CBE Górnicka, Laszczak Sp.J.

Redukcja kosztów, oszczędność czasu, pewność oraz terminowość realizacji zleceń.

  • NIP 5272458359
  • REGON 140006681
  • KRS 0000226265

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bemowo

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Rozliczanie PIT’ów

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Obsługa księgowa.

Księgi rachunkowe:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w księdze handlowej
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • zestawienie obrotów i sald
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzenie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie sprawozdania rocznego
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • przygotowanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
 • archiwizacja dokumentów bieżącego roku podatkowego

Ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencyjnego:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzenie deklaracji ZUS i druków RMUA
 • sporządzenie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
 • archiwizacja dokumentów bieżącego roku podatkowego

Rejestry VAT zakupu i sprzedaży.

2. Obsługa kadrowo-płacowa.

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników:

 • akta osobowe (przechowywane w siedzibie biura rachunkowego)
 • dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. Umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)

Dokumentacja i ewidencja płac:

 • listy płac
 • kartoteki wynagrodzeń pracowników
 • deklaracji podatkowych związane z zatrudnieniem (PIT-11, PIT-40)

Dokumentacja prac zleconych:

 • ewidencję podatkową pracownika i zleceniobiorców prac zleconych
 • umowy zlecenie
 • listy płac prac zleconych
 • deklaracji podatkowych (PIT-8B)

Dokumentacja ZUS:

 • deklaracje ZUS
 • dokumentację zasiłkową (zas. chorobowy, rodzinny, macierzyński)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

3. Dodatkowe usługi:

 • sporządzanie rozliczeń rocznych osób fizycznych
 • pomagamy w redagowaniu podań i odwołań
 • pomagamy w sporządzeniu dokumentacji rejestrowej wymaganej przez U.S. i ZUS

Dodatkowe informacje

Współpracując z nami klienci zapewniają sobie:

 • redukcję kosztów, związaną z prowadzeniem wewnętrznego działu księgowości
 • oszczędność czasu, niezbędnego do zestawienia dokumentów księgowych oraz sporządzania deklaracji
 • pewność terminowej realizacji zlecenia, wymaganej przez przepisy podatkowe