Conti Accounting Services - Hubert Romanowski

3

Wysoka jakość / Konkurencyjna cena - High quality / Competitive price

  • NIP 5212223782
  • REGON 141660767

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ursynów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Intrastat
 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Raks
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Oferujemy obsługę księgowa, która obejmuje:

 • sporządzanie planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych dokumentów,
 • kwalifikacja, dekretacja, rejestracja zdarzeń gospodarczych,
 • ustalanie wyniku finansowego, naliczanie podatku CIT,
 • sporządzanie wydruków rekordów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy,
 • ewidencja VAT oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT-7, VAT-UE i innych w imieniu klienta oraz terminowe przekazywanie informacji o wysokości podatku klientowi z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,
 • sporządzanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w imieniu klienta,
 • przygotowywanie raportów finansowych obejmujących rachunek zysków i strat, bilans i inne zestawienia dla potrzeb zarządczych zgodnie z oczekiwaniami klienta, również w języku angielskim,
 • przygotowywanie zestawień dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem,
 • ustalanie wysokości zaliczek oraz przygotowywanie deklaracji na podatek dochodowy CIT i PIT, oraz terminowe przekazywanie informacji o wysokości podatków klientowi z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,
 • wypełnianie i wysyłka sprawozdań GUS F-01, GP i innych oraz Intrastat,
 • ewidencja środków trwałych oraz przygotowywanie planu amortyzacji,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych w tym: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, pomoc w przygotowaniu pozostałych dokumentów wymaganych do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Sądzie, w tym Sprawozdania z działalności Zarządu, formularzy do Sądu oraz wymaganej uchwały zgromadzenia wspólników,
 • Bieżąca pomoc przy rozwiązywaniu problemów i wątpliwości klienta.

2. Oferujemy obsługę księgowo-płacową obejmującą:

 • sporządzanie list płac oraz informacji dla pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • sporządzanie świadectw pracy, kart zasiłkowych
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • prowadzenie kartotek osobowych we współpracy z klientem,
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R, PIT-11 i innych z tytułu zatrudnienia pracowników oraz z tytułu umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS
 • wysyłka dok. zgłoszeniowych do urzędów, raportów i dokumentów rozliczeniowych ZUS
 • korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych,
 • terminowe przekazywanie informacji o wysokości składek ZUS oraz podatków klientowi z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Oferujemy również pomoc przy założeniu Spółki przy współpracy z Kancelarią Prawną

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Conti Accounting Services jest firmą specjalizującą się w usługach księgowych, kadrowych, płacowych oraz zarządzania finansami.
Firma bazuje na wieloletnich doświadczeniach właściciela oraz pracowników firmy.
Właściciel firmy, Pan Hubert Romanowski zdobywał swoje wieloletnie doświadczenia pracując na stanowiskach Dyrektora Finansowego, Głównego Księgowego, Samodzielnego Księgowego.
Nasze biuro mieści się w Warszawie przy ulicy Poleczki 12, budynek A.

Nasze atuty:

 • oferujemy wysoką jakość świadczonych usług dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom,   
 • posiadamy licencje Ministra Finansów uprawniająca do usługowego prowadzenia rachunkowości oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które stanowi zabezpieczenie naszych klientów,
 • jakość naszych usług może być potwierdzona przez naszych klientów,
 • obsługujemy klientów anglojęzycznych,
 • oferujemy wysoką jakość za konkurencyjną cenę,
 • monitorujemy poziom satysfakcji klienta,
 • szybko reagujemy na zgłaszane problemy.