DATATAX sp. z o.o.

Naszym celem jest zadowolenie naszych klientów poprzez wysoką jakość świadczonych usług.

  • NIP 5223148831
  • REGON 382441700
  • 02-417 Warszawa
  • Włochy - Nowe Włochy
  • ul. Głubczycka 16
  • kom.
 • biuro@datatax.pl

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

Oferta firmy

Księgi Handlowe – pełna księgowość:

 • opracowanie Zakładowego Planu Kont, schematu obiegu dokumentów
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności lub dzień rozpoczęcia współpracy
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, oraz wyposażenia
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych – deklaracji CIT 8 o wysokości osiągniętego dochodu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz w innych instytucjach

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
 • reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz w innych instytucjach
 • sporządzenie rozliczeń rocznych PIT 36, PIT 36L oraz PIT 37

Ryczałt ewidencjonowany

Jedną z najbardziej uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany.

 • ewidencja operacji gospodarczych
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
 • reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz w innych instytucjach
 • sporządzenie rozliczeń rocznych PIT 28

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie umów o pracę wraz z informacjami dodatkowymi
 • sporządzanie umów zlecenie oraz umów o dzieło,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, sporządzanie rachunków do umowy zlecenie oraz do umowy o dzieło
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4,
 • obliczanie składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej deklaracji rocznych PIT 4R oraz PIT 11/8B ,
 • wykonujemy wiele innych czynności związanych z zatrudnieniem osób uregulowanych Kodeksem Pracy takich jak: prowadzenie ewidencji urlopów, ewidencji czasu pracy oraz zwolnień lekarskich, prowadzenie akt pracowników zgodnie z wymogami

Ekspert artykułu

Artykuły: