DDL Tax sp. z o.o.

9

Kto do nas trafi nie błądzi w gąszczu przepisów.

  • NIP 1133011670
  • REGON 385679080
  • KRS 0000831598

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Południe

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Oferujemy kompleksową obsługę spółek w zakresie księgowości:

 • sporządzanie bilansu otwarcia,
 • ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych w ujęciu podatkowym, bilansowym i , jeśli jest taka potrzeba, kontrolingowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie rozliczeń rozrachunków,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, przepływy finansowe,
 • przygotowywanie rocznej deklaracji podatku dochodowego [CIT/PIT],
 • nadzór nad prowadzeniem księgowości,
 • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi,
 • opracowanie i wdrożenie planu kont,
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości i innych instrukcji wewnętrznych.

W ramach usługi prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów prowadzimy:

 • księgę przychodów i rozchodów,
 • ewidencję VAT,
 • ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia oraz dokonujemy odpisów amortyzacyjnych,
 • ustalamy wysokość zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczamy podatek VAT,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe VAT i PIT,
 • prowadzimy rozrachunki [na życzenie].

W ramach usługi prowadzenia ryczałtu oferujemy:

 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji podatkowej i dokumentacji, do której zobowiązany jest podatnik.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.
 • prowadzenie i przechowywanie rejestrów VAT.
 • sporządzanie deklaracji VAT.
 • sporządzanie pism i reprezentacja Klienta w Urzędach.
 • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy.

Płace

 • przygotowanie dokumentów do nawiązania umowy o pracę – kwestionariusze osobowe, umowę o pracę, skierowanie na badania, szkolenie BHP,
 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac i naliczanie pensji dla każdego pracownika,
 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowanie pasków płac, ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40),
 • definiowanie przelewów bankowych w formie elektronicznej dla pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób razem z listą płac w ustalonym dniu każdego miesiąca,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

Kadry

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników,
 • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS i zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.),
 • kompletowanie dokumentacji przyjęcia pracownika i nawiązania stosunku pracy,
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • organizacja szkoleń BHP i Ppoż.,
 • reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP, WUP,
 • sporządzane deklaracji PFRON,
 • obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej, aktualizacja, sporządzanie korekt i wyjaśniane błędów.

Dodatkowe informacje

DDL Tax powstała z inicjatywy pasjonatów i praktyków rachunkowości, podatków i HR.

Naszym priorytetem jest budowanie długofalowych relacji z Klientami, które oparte są na otwartości i zaufaniu, wiedzy i doświadczeniu oraz profesjonalnym i innowacyjnym podejściu do potrzeb Klienta. Pokazujemy, że podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne informacje finansowe, które zapewniamy naszym Klientom, jest fundamentem rozwoju Ich biznesu. Inwestujemy w wiedzę, rozwój naszego zespołu a także zaplecze informatyczne i technologiczne zapewniając naszym Klientom dostęp do nowoczesnych rozwiązań. Idziemy z duchem czasu, zmieniamy zastaną rzeczywistość a to, co pozostaje niezmienne to zaangażowanie w sprawy Klientów i pasja, z którą działamy.

Jak współpracujemy

Wybierasz zakres współpracy. Otrzymujesz szczegółowy zakres usług z propozycją ceny oraz wzór umowy. Po akceptacji podpisujesz umowę i pełnomocnictwo. Przydzielamy Ci księgową. Twoją firmą zajmuje się konkretna osoba. Nad wszystkim czuwa doradca podatkowy.

Jeśli chcesz pomożemy Ci założyć twoją jednoosobową działalność lub zarejestrować spółkę. Doradzamy w wyborze optymalnej formy opodatkowania. Jeśli chcesz przeniesiemy za Ciebie dokumenty z poprzedniego biura. Dokumenty dostarczasz drogą elektroniczną, osobiście lub kurierem. Możemy je także odbierać z dowolnego miejsca w Warszawie. Online otrzymujesz informacje dot. płatności do US i ZUS a deklaracje składamy w Twoim imieniu elektronicznie.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: