Development Group sp. z o.o. (0)

Spokój z rozliczeniami. Porządek w dokumentach. Zaufany doradca

  • NIP 9512416518
  • REGON 364963251

obszar usług:

 • Mokotów

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Dotacje unijne
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • InsERT

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • E-Commerce
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie KPiR
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji zakupu
 • Sporządzenie dowodów wewnętrznych
 • Sporządzenie deklaracji rocznej PIT
 • Prowadzenie rejestru VAT sprzedaży
 • Prowadzenie rejestru VAT zakupów
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7

Księgi handlowe

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Sporządzenie poleceń księgowania
 • Ewidencja raportów kasowych
 • Bieżąca weryfikacja sald kontrahentów
 • Prowadzenie rejestru VAT sprzedaży
 • Prowadzenie rejestru VAT zakupów
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7

Ewidencje ryczałtowe

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • Sporządzanie dowodów wewnętrznych
 • Prowadzenie rejestru VAT sprzedaży
 • Prowadzenie rejestru VAT zakupów
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7

Kadry i płace

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie umów o pracę
 • Sporządzanie świadectw pracy
 • Sporządzanie zgłoszeń i wyrejestrowań
 • Sporządzenie zaświadczeń
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • Sporządzenie miesięcznych deklaracji
 • Naliczanie zaliczek oraz składek

Doradztwo

 • Indywidualne konsultacje prawne
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentów
 • Sporządzanie pism procesowych

Usługi dodatkowe

 • Sporządzenie rocznej deklaracji CIT-8
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego
 • Sporządzanie świadectw pracy
 • Sporządzanie deklaracji rocznej PIT
 • Sporządzenie sprawozdania GUS

Partner merytoryczny