EM-Perfekt sp. z o.o.

Posiadamy wszystkie atuty, które czynią z nas idealnego partnera do współpracy dla każdego przedsiębiorcy.

  • NIP 1231236973
  • REGON 142743366

Charakterystyka

obszar usług:

 • Piaseczno

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Finansowanie - pomoc
 • Obsługa PFRON
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • InsERT
 • Rewizor
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księga Handlowa

 • Tworzymy i aktualizujemy polityki rachunkowości
 • Przygotowujemy plan kont
 • Ewidencjonujemy operacje gospodarcze
 • Ewidencjonujemy środki trwałe oraz wyposażenie
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w
 • kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • Dokonujemy rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • Sporządzamy sprawozdania statystyczne dla GUS
 • Uzgadniamy salda należności i zobowiązań

Książka Przychodów i Rozchodów

 • Ewidencjonujemy koszty i przychody
 • Ewidencjonujemy środki trwałe i wyposażenie
 • Ewidencjonujemy podatek od towarów i usług

Obsługa pracowników, rozliczenia

 • Dokonujemy rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • Dokonujemy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • Ewidencjonujemy podatek od towarów i usług
 • Obsługujemy pracowników
 • Dokonujemy rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Oferta usług kadrowo - płacowych

 • Prowadzimy akta osobowe
 • Sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło na podstawie uzyskanych informacji
 • Rozliczamy czas pracy pracowników
 • Sporządzamy listy płac, rachunki od umów cywilnoprawnych
 • Dokonujemy rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • Sporządzamy i wysyłamy deklaracje PIT-11/8B, PIT-40,PIT-4R, PFRON, GUS
 • Prowadzimy rozliczenia z ZUS
 • Sporządzamy imienne raporty oraz deklaracje dla zatrudnionych pracowników.

Dodatkowe usługi

 • Reprezentujemy klienta przed organami podatkowymi
 • Uczestniczymy w kontrolach organów podatkowych
 • Oferujemy możliwość odbioru dokumentacji z siedziby klienta
 • Pomagamy w założeniu firmy wraz z doradztwem prawno – podatkowym

Dodatkowe informacje

Jesteśmy biurem księgowym, o wysokim standardzie usług. Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej.

Świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo – płacowe. Sporządzamy sprawozdania finansowe a także roczne rozliczenia podatku od osób fizycznych. Naszymi klientami są podmioty z branży usługowej, transportowej i handlowej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić swoim klientom najwyższą jakość usług. We współpracy z klientami kładziemy nacisk przede wszystkim na rzetelność, profesjonalizm i zadowolenie klienta ze świadczonych przez nas usług. Doskonale wiemy jak wysokie są Państwa oczekiwania, dlatego w sposób elastyczny
i indywidualny traktujemy powierzone nam zlecenia.

Dbamy także o to, aby praktyka pracowników połączona ze szkoleniami przyczyniała się do zwiększania ich umiejętności. Naszym priorytetem jest zabezpieczenie wszelkich podejmowanych zabiegów, dzięki czemu klienci mają do nas zaufanie.

Efektywna współpraca z przedsiębiorstwami stanowi podstawę codziennej pracy, ponieważ to właśnie ich zadowolenie stawiamy sobie za cel.

Posiadamy Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 68391/2014, a także ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanych usług.

W ramach współpracy oferujemy pomoc w założeniu firmy wraz z doradztwem prawno – podatkowym.