Epsilon Finance sp. z o.o.

Precyzja w każdej cyfrze – to Epsilon Finance. Точність у кожній цифрі – це Epsilon Finance.

  • NIP 7011171281
  • REGON 526778583

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ochota

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Beauty
 • Budownictwo
 • Import/Eksport
 • Marketing/Reklama/PR

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński

programy księgowe:

 • Sage Symfonia

platformy online:

 • eBiuro Symfonia

Oferta firmy

Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów dla małych przedsiębiorców.
 • Kalkulacja podatku dochodowego na podstawie zapisów.
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych.
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej dla firm korzystających z KPiR.

Księgi Handlowe

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 • Obsługa zamknięcia roku finansowego, w tym przygotowanie sprawozdania finansowego.
 • Reprezentowanie firmy przed urzędem skarbowym i audytorami zewnętrznymi.

Ryczałt

 • Prowadzenie ewidencji dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Obliczanie zobowiązań podatkowych w formie ryczałtu.
 • Doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.
 • Przygotowanie deklaracji ryczałtowych.

Kadry i Płace

 • Kompleksowa obsługa płacowa pracowników.
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia oraz umów o dzieło.
 • Naliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS.
 • Obsługa kadrowa, w tym akta osobowe pracowników, umowy o pracę, świadectwa pracy.
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowe usługi

 • Doradztwo biznesowe i finansowe.
 • Przygotowywanie analiz ekonomicznych i raportów na potrzeby zarządzania.
 • Reprezentacja klienta w sprawach podatkowych przed urzędami.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Книги Доходів і Видатків (КДіВ)

 • Ведення Книги Доходів і Видатків для малих підприємців.
 • Розрахунок податку на доходи на основі записів.
 • Підготовка податкових декларацій.
 • Консультування з оптимізації податків для компаній, що використовують КДіВ.

Торговельні Книги

 •  Ведення повного обліку відповідно до закону про облік.
 • Складання балансу та звіту про прибутки та збитки.
 • Обслуговування закриття фінансового року, включаючи підготовку фінансового звіту.
 • Представлення компанії перед податковим управлінням і зовнішніми аудиторами.

Паушальний Податок

 • Ведення обліку для цілей паушального податку з зареєстрованих доходів.
 • Розрахунок податкових зобов'язань у формі паушального податку.
 • Консультування щодо вибору найвигіднішої форми оподаткування.
 • Підготовка паушальних декларацій.

Кадри та Зарплати

 • Комплексне обслуговування зарплати працівників.
 • Складання платіжних відомостей, рахунків за договорами доручення та договорами про виконання робіт.
 • Нарахування внесків до соціального страхування, складання декларацій ZUS.
 • Кадрове обслуговування, включаючи особові справи працівників, трудові договори, свідоцтва про роботу.
 • Консультування з питань трудового права та соціального страхування.

Додаткові Послуги

 • Бізнес- та фінансове консультування.
 • Підготовка економічних аналізів та звітів для потреб управління.
 • Представництво клієнта у податкових справах перед органами.
 • Ведення документації, пов'язаної з господарською діяльністю та управлінням підприємством.

Ekspert artykułu

Artykuły: