Finance And Accounting Partners sp. z o.o.

Kompleksowe usługi, ułatwiające rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym oraz podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych.

  • NIP 5272913645
  • REGON 384979302
  • KRS 0000816735

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wola
 • Biegły rewident / audytor
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość

W Polsce istnieje kilka form zakładania spółek. Nasz zespół ekspertów doradzi Tobie najkorzystniejszą formę - spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej.

Każda forma różni się zarządzaniem oraz rozliczaniem działalności,      

Krokami w zakładaniu firmy będą m.in:

 • wniosek o nadanie numer NIP firmy
 • wniosek o nadanie numeru REGON przedsiębiorstwa
 • podanie o formę opodatkowania firmy
 • informacje dotyczące rachunku bankowego przedsiębiorstwa
 • zgłoszenie płatników składek ubezpieczeń społecznych w ZUS

Prowadzenie firmy wiąże się z rejestracją w Urzędzie Skarbowym w celach podatkowych oraz usług i towarów. Po wyborze opodatkowania, powinieneś również - jeśli będziesz czynnym podatnikiem VAT, zgłosić odpowiedni wniosek do Urzędu.

Prowadząc firmę zatrudniającą pracowników odprowadzasz odpowiednie składki finansowe  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przy rejestracji poprzez formularz ZUA składamy:

 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • dane personalne,
 • numer i seria dokumentów właściciela firmy oraz zgłaszanych osób,
 • numer rachunku bankowego firmy,
 • numer wpisu do ewidencji i nazwy instytucji

Rachunek bankowy firmowy powinien zostać założony przez przedsiębiorcę. Rachunek ten umożliwia szybkie i proste przelewy do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz ułatwia rozliczanie się z kontrahentami.

Prowadzenie księgowości powinno zostać oddane profesjonalnej księgowej lub niezależnej profesjonalnej firmie zajmującej się księgowością, ze względu na stosunkowo niski koszt współpracy, rzetelność oraz płynną obsługę finansów przedsiębiorstwa.

Do prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym prawem niezbędne jest uzyskanie aktu administracyjnego, który umożliwia właściciela do posiadania firmy pod kątem interesu państwa i obywateli.

Koncesja ta udzielana jest od 5 do 50 lat i wydawana jest przez ministra odpowiedzialnego za dany dział gospodarki.

Dodatkowym dokumentem do wyrobienia jest zezwolenie przyzwalające na prowadzenie firmy zgodnie z prawem.

W FA Partners wspieramy Przedsiębiorców na różnych etapach prowadzenia firmy.

Restrukturyzacja firm

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie restrukturyzacji, ułatwiające naszym klientom podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych, wybór optymalnych kierunków rozwoju i efektywnych metod zarządzania oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności.

Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwo przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach przed niewypłacalnością lub upadłością.

Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy.

Wspieramy firmy w różnorodnych procesach optymalizacji lub restrukturyzacji przedsiębiorstw w toku całej transakcji, aż do momentu uzgodnienia warunków restrukturyzacji lub układu.

W zakres naszych usług wchodzą:

 • procesy refinansowania
 • procesy renegocjacji warunków finansowania
 • procesy pozasądowej restrukturyzacji finansowania
 • procesy sądowej restrukturyzacji finansowania

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa, restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa, finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia itd.).

Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa może być także, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

Ratujemy firmy poprzez restrukturyzację, zwłaszcza w postępowaniu uproszczonym (UPR)

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją bądź też jego podziałem. W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo – organizacyjną transformacji, a na życzenie klienta uczestniczymy także w jej wdrażaniu.

Re­struk­tu­ry­za­cja jest po­stę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym na pod­sta­wie  usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne w ra­mach, któ­rej są po­dej­mo­wa­ne czyn­no­ści ma­ją­ce na ce­lu po­pra­wę sy­tu­acji ekon­omicz­nej przed­się­bior­cy.

Twój dyrektor finansowy

FA Partners pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) znaleźć dyrektorów finansowych w niepełnym wymiarze godzin.
Pomagamy ci kontrolować finanse.

Rozwijające się firmy często osiągają punkt, w którym potrzebują profesjonalnej porady finansowej, ale nie stać ich na pełnoetatowego dyrektora finansowego lub kontrolera.

Nasza usługa CFO w niepełnym wymiarze godzin zapewnia profesjonalnego menedżera finansowego, który współpracuje z Tobą, aby pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces.

Oto, co otrzymujesz dzięki naszym usługom CFO w niepełnym wymiarze godzin:

 • Więcej czasu na skupienie się na nowych usługach, nowych klientach i innych podstawowych kwestiach biznesowych.
 • Lepsze zrozumienie finansowej strony Twojego biznesu. Dzięki temu masz większą kontrolę nad pieniędzmi.
 • Ulepszone możliwości podejmowania decyzji dzięki profesjonalnemu skupieniu się na twardych danych Twojej firmy.
 • Wygoda wynikająca ze świadomości, że profesjonalista nadzoruje, chroni i stale poprawia finansową stronę firmy.
 • Szkolenie i zarządzanie personelem księgowym.
 • Poprawiona jakość i aktualność informacji finansowych.
 • Przygotowanie i monitorowanie budżetu.
 • Analiza rentowności według usług lub linii produktów.
 • Zarządzanie gotówką.
 • Pomoc w zakresie fuzji i przejęć
 • Niestandardowe zasady i procedury dotyczące zbierania

Dodatkowe informacje

Anna Nowakowska-Madany posiada 20 letnie doświadczenie w obszarze księgowości, zarządzania pionami księgowymi i finansowymi w dużych międzynarodowych organizacjach.

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie legitymująca się Certyfikatem Ministerstwa Finansów.

Swoją karierę zawodową budowała poprzez pracę w dziale księgowości Thomson multimedia Polska Sp. z o.o, następnie w Accenture Sp. z o.o. oraz w TCL Operations Polska Sp. z o.o. jako kierownik działu Tax and Treasury.

Sukcesywnie kontynuuję karierę w ID Finance Poland Sp. z o.o. na stanowisku Z-ca Dyrektora Finansowego, gdzie jest odpowiedzialna za zarządzanie działem finansowym, tworzeniem sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych wszelkimi kontaktami z audytorami, urzędami skarbowymi.

Od 2017 roku współpracuje z wieloma firmami w zakresie usług księgowych i doradza jako Główna Księgowa.

Tomasz Zapała - biegły rewident, doradca restrukturyzacyjny z przeszło 13 letnim doświadczeniem w zakresie:

 • zarządzania finansami i działami księgowymi Spółek,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • badań i przeglądów sprawozdań finansowych,
 • usług atestacyjnych,
 • wycen,
 • kontrolingu oraz analiz finansowych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH).Swoją karierę zawodową rozpoczął w dziale kontrolingu BMW Polska Sp. z o.o. a następnie kontynuował w działach audytu i doradztwa biznesowego PKF Audyt Sp. z o.o. oraz TPA Sp. z o.o.

W latach 2016/2017 roku członek zespołu PAGED S.A. (obecnie Thumos Capital) odpowiedzialny za kwestie finansowe w grupie kapitałowej, w tym w szczególności:

 • nadzór korporacyjny na spółkami zależnymi,
 • budżetowanie,
 • modelowanie finansowe,
 • raportowanie giełdowe (GPW).

Od 2017 związany z Grupą ID Finance odpowiedzialny za projekt restrukturyzacji działalności Spółki. Od sierpnia 2017 r. Dyrektor finansowy, a od kwietnia 2019 r. CEO w ID Finance Sp. z o. o. odpowiedzialny za wszystkie działania finansowe i operacyjne w firmie.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: