Finance Investment sp. z o.o.

Nieustannie skupiamy się na zadowoleniu naszych klientów.

  • NIP 7010379022
  • REGON 146486535

Charakterystyka

obszar usług:

 • Śródmieście

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Ceny transferowe
 • Dotacje unijne
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Obsługa prawna
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Raks
 • Rewizor
 • Sage Symfonia
 • SAP
 • Certyfikowany księgowy

Oferta firmy

Finance Investment oferuje dla rozpoczynających działalność biznesową:

 • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.:
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • oddziału
  • spółki akcyjnej
  • spółki komandytowej
 • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa.
 • Sporządzenie stosownej dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach.
 • Otwarcie rachunków bankowych.
 • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego i KSH
 • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji.
 • Zainteresowanym szybkim rozpoczęciem działalności oferujemy gotowe do natychmiastowego działania, w pełni zarejestrowane spółki „shelf” companies.

Księgowość i finanse

 • Świadczymy pełny zakres usług z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej.
 • Rozliczamy firmy o różnych formach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu.
 • Obsługujemy też firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości:
  • Książka Przychodów i Rozchodów
  • Ryczałt
  • Karta Podatkowa

Oferujemy

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń Książki Przychodów i Rozchodów, na zasadach ogólnych lub podatku liniowego (optymalizacja podatkowa + doradztwo w zakresie finansów osobistych)
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Bilanse
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Budżetowanie i kontroling
 • Analizy centrów kosztowych
 • Wnioski kredytowe, leasingowe
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów
 • Kontakt z Urzędem Skarbowym
 • Pomoc przy rozpoczęciu działalności
 • Pomoc przy zamknięciu działalności
 • Reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • Opieka prawna kancelarii prawnej
 • Analiza i ekspertyza dokumentów
 • Archiwizacja dokumentów
 • Usługi z zakresu BHP
 • Audyty dokumentacji księgowej
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Sprawozdawczość PFRON
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Sprawozdawczość do NFZ

Dział Kadr

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to wizytówka dla pracodawcy i duża dogodność pracownika.
Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferujemy

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników.
 • Sporządzanie rachunków do umów zleceń i o dzieło.
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego.
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w ZUS
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa.
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych (koszty osobowe, koszty działów).
 • Pomoc w trakcie audytów
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami Prawa Pracy
 • Kontakty z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od wynagrodzeń
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami Prawa Pracy
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego
 • na życzenie klienta: – Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia

Zarządzanie płatnościami

 • Doradztwo w zabezpieczaniu transakcji (ubezpieczenie, faktoring)
 • Ocenę zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Świadczenie usług windykacji polubownej (sądowej we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami)
 • Rozwiązywanie problemów prawnych
 • Zarządzanie relacjami bankowymi (kredyty, limity debetowe, faktoring)
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami (w zależności od ustaleń w umowie)
 • Generowanie przelewów bankowych (w zależności od ustaleń w umowie)
 • Generowanie ponagleń do zapłaty
 • Generowanie not odsetkowych
 • Generowanie potwierdzeń sald

Fundusze UE:

 • dopasowanie funduszu UE do prowadzonej działalności
 • sporządzania biznesplanu sporządzanie Wykresu Gantta
 • sporządzanie bilansów 2 lata wstecz + symulacja na 3 następne lata –
 • zgodnie z wytycznymi projektu
 • skompletowanie danych finansowych i związanych z prowadzoną działalnością, w tym wymaganych certyfikatów, koncesji, zezwoleń
 • przygotowanie projektu we współpracy z instytucją wdrażającą możliwość ustanowienia pełnomocnictwa
 • rozliczanie projektów – księgowość funduszy: koszty klasyfikowalne i koszty nieklasyfikowalne, szczegółowe procedury.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Zespół specjalistów tworzących Kancelaria Podatkowa Finance Investment powstał w 2009 roku.
Posiadamy doświadczenie pozyskane przy prowadzeniu księgowości firm zarówno handlowych, jak i usługowych.
W celu zapewnienia kompleksowej  obsługi naszym Klientom współpracujemy z renomowanymi doradcami podatkowymi, prawnikami, biegłymi rewidentami specjalistami Prawa Pracy.
Biuro ma siedzibę w Warszawie,

Oferujemy pełną księgowość spółek kapitałowych i osobowych.

Oferujemy także księgowość skróconą:

 • KPiR
 • ryczałt
 • karta podatkowa

Obsługujemy klientów z całej Polski.

W Warszawie współpracujemy od dawna z Urzędami Skarbowymi: Śródmieście, Warszawa-Mokotów, Służew, Ursynów, Ochota, Powiśle, Wola.

Oferujemy konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji.

Mocne strony naszej Kancelarii:

 • licencja Ministra Finansów
 • konkurencyjne ceny
 • szybkie terminy realizacji usług
 • zaangażowanie w sprawy klientów (m. in.: kredyty, leasingi, fundusze UE)
 • pełna komputeryzacja (księgowość on-line, zdalny serwer)
 • dostosowanie naszych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów
 • wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu firm na ternie GB oraz UE (w stałej obsłudze firmy pracujące w FR, BE, NL, D, I, E, CZ i inne)  

Ekspert artykułu

Artykuły: