GKA Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. (0)

Księgi Handlowe, Księgowość Uproszczona, Kadry, Płace, ZUS. Licencja MF, Ubezpieczenie OC.

    • NIP 5213675374
    • REGON 147325751
    • KRS 0000516166

obszar usług:

  • Mokotów

rodzaje księgowości:

  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Książka przych. i rozch.
  • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

  • Obsługa kadrowo płacowa
  • Reprezentacja w urzędach
  • Zakładanie firm

formy prawne:

  • Działalność gospodarcza
  • Spółka akcyjna
  • Spółka jawna
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komand.-akcyjna
  • Spółka partnerska
  • Spółka z o.o.
  • Spółka cywilna
  • Certyfikat C.I.K.
  • Certyfikat księgowy
  • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Księgi handlowe:

  • dekretacja i księgowanie dokumentów
  • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
  • sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
  • tworzenie planu kont
  • prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
  • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT
  • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
  • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
  • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym

2. Księgowość uproszczona:

  • księgi przychodów i rozchodów
    - dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
    - przygotowywanie kalkulacji podatkowych PIT-5
    - informowanie o wysokości podatku do zapłaty
    - sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
    - prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
    - prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
    - roczne rozliczanie działalności
    - rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli
    - reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS
  • ryczałt ewidencjonowany
    - dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
    - kalkulacja zobowiązań podatkowych PIT
    - informowanie o wysokości podatku do zapłaty
    - sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
    - prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
    - roczne rozliczanie działalności
    - reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

3. Kadry i Płace:

  • Obsługa płacowa
    - przygotowywanie list płac
    - rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów
    - sporządzanie list płac
    - rozliczanie umów zleceń i o dzieło
    - sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    - przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik
    - kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
    - kalkulacja wysokości zobowiązań wobec ZUS
    - sporządzanie pasków wynagrodzeń
    - wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
    - sporządzanie rocznych rozliczeń PIT (PIT-11, PIT-40, PIT-4R)
    - reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS
  • Obsługa kadrowa
    - prowadzanie akt personalnych
    - ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu
    - wystawianie świadectw pracy
    - wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu

Dodatkowe informacje

Nasze atuty:

  • lokalizacja blisko centrum miasta
  • duża wiedza i wieloletnie doświadczenie w zakresie księgowości i podatków
  • Licencja Doradcy Podatkowego NR 09509
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • atrakcyjne ceny
  • szybkie terminy realizacji usług
  • zaangażowanie w sprawy klientów
  • solidność
  • dostosowanie naszych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów