GRAND LIVRE sp. z o.o.

W profesjonalny sposób pomożemy rozwiązać problem i staniemy na wysokości zadania, by podzielić się z Tobą naszą wiedzą.

  • NIP 5223054366
  • REGON 363737541
  • KRS 0000602343

obszar usług:

 • Włochy

programy księgowe:

 • Sage Symfonia

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Odbiór dokumentów
 • Podatki z zagranicy
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Raporty / sprawozdania
 • Usługi BHP
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Finansowanie - pomoc
 • Sporządzenie umów
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Start-up
 • Legalizacja pobytu

języki:

 • angielski
 • rosyjski

branże specjalistyczne:

 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Import/Eksport
 • Budowlana/Deweloperska
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Grupa kapitałowa
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka z o.o.-komand.
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi handlowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • stworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcje obiegu dokumentów,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych (CIT, VAT, VAT-UE),
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych,
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli oraz pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli oraz pracowników,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS,
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi, również podczas kontroli podatkowych.

Ryczałt ewidencjonowany

 • bieżące ewidencjonowanie przychodów,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • miesięczne naliczanie podatku,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli oraz pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli oraz pracowników,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS,
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi, również podczas kontroli podatkowych.

Kadry i płace

 • sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników,
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, PIT-8AR,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,
 • terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11, PIT-40,
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • reprezentowanie podatnika przed urzędami (ZUS, GUS, PIP).

Nadzór księgowy

Oferujemy nadzór oraz przejęcie odpowiedzialności Głównego Księgowego nad pracą działu finansowo-

 • księgowego Klienta. Zakres nadzoru może objąć przede wszystkim:
 • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych,
 • weryfikację prawidłowości dokonanych księgowań,
 • pomoc w przygotowaniu sprawozdań finansowych,
 • czasowe zastępstwo osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg,
 • opiekę nad procesem przejścia z rachunkowości uproszczonej na pełną,
 • opiekę nad procesem przejęcia ksiąg z biura rachunkowego,
 • informacje o zmianach w przepisach podatkowych,
 • inne zgodnie z ustaleniami z Klientem.

Dodatkowe informacje

 • Nasze Biuro Rachunkowe oferuje usługi rachunkowe i konsultingowe.
 • Pomagamy przy zakładaniu oraz prowadzimy spółki, fundacje i inne podmioty gospodarcze w każdej części kraju.
 • Wyróżnia nas profesjonalizm, a przede wszystkim życzliwość w stosunku do Klienta.
 • Nasza firma gwarantuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową dla wszystkich rodzajów działalności.
 • Klienci naszego biura mają zapewnioną reprezentację przed organami kontroli- US, ZUS.
 • Na każdym etapie współpracy zapewniamy bezpieczeństwo oraz całkowitą poufność przekazywanych nam informacji.
 • Jesteśmy profesjonalnym biurem rachunkowym, które daje możliwość wynajęcia wirtualnego biura.
  Usługa wirtualnego biura pozwoli Państwu obniżyć do minimum koszty związane z wynajmem powierzchni biurowych oraz z zatrudnieniem pracowników w sekretariacie.
 • Podpisując jedną umowę zyskasz adres, zlecisz rejestrację firmy oraz prowadzenie księgowości.
  Oszczędź czas i pieniądze.
 • Posiadamy wydany przez Ministerstwo Finansów Certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wymagane przy wykonywaniu tego typu usług.