HANWEX sp z o.o. DORADZTWO PODATKOWE

Kompleksowa obsługa księgowa połączona z profesjonalnym doradztwem podatkowym.

  • NIP 5371001108
  • REGON 030109038

Charakterystyka

obszar usług:

 • Mokotów

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Dotacje unijne
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • InsERT
 • RAMZES
 • Rewizor

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Doradztwo podatkowe:

 • udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
 • dokonujemy analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych
 • kompleksowo obsługujemy powstające podmioty: pomagamy w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania,
 • uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych
 • reprezentujemy przed organami skarbowymi
 • pozyskujemy opinie Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego
 • sporządzamy deklaracje podatkowe m. in.:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek VAT
  • podatek od czynności cywilno prawnych
 • udzielamy konsultacji z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku
 • sporządzamy rozliczenia roczne PIT i CIT

Obsługa księgowa:

 • sporządzamy zakładowy plan kont oraz instrukcje obiegu dokumentów
 • prowadzimy księgowość w formie:
  • ksiąg handlowych
  • książki przychodów i rozchodów
  • ryczałtu ewidencjonowanego
  • karty podatkowej
 • prowadzimy  ewidencje środków trwałych, wyposażenia i inne
 • dokonujemy rozliczeń z kontrahentami (kartoteki, potwierdzenia sald, noty, wezwania do zapłaty)
 • dokonujemy rozliczeń z pracownikami (zaliczki, karty płatnicze, delegacje, ryczałty)
 • sprawujemy nadzór nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową
 • sprawujemy kontrolę i weryfikujemy księgi oraz ewidencje podatkowe, wyprowadzamy zaległości
 • prowadzimy konsultacje z zakresu transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) oraz prawidłowości dowodów potwierdzających ich wykonanie
 • badamy prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod względem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • analizujemy operacje gospodarcze pod względem zgodności z prawem dewizowym

Obsługa kadrowo - płacowa:

w zakresie obsługi kadrowej:

 • przygotowujemy projekty umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)
 • prowadzimy akta osobowe i dokumentację pracowniczą
 • przygotowujemy wszelką dokumentację, pisma, zaświadczenia w trakcie procesu zatrudnienia
 • przygotowujemy dokumenty w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, takie jak świadectwa pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów

w zakresie obsługi płacowej:

 • naliczamy wynagrodzenia wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczamy okresy choroby,  składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy
 • sporządzamy listy płac
 • rozliczamy umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • sporządzamy deklaracje podatkowe dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych (pełny zakres)
 • ustalamy uprawnienia do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, prowadzimy ewidencje urlopów, kartoteki wynagrodzeń
 • dokonujemy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
 • prowadzimy pełną dokumentację ubezpieczeniową pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
 • przygotowujemy deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS.

Ekspert artykułu

Artykuły: