Impact sp. z o.o.

Usługi finansowo-księgowe, obsługa pełnych ksiąg rachunkowych jak również podatkowych książek przychodów i rozchodów.

  • NIP 5213581437
  • REGON 142163380

Charakterystyka

obszar usług:

 • Śródmieście

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Comarch Optima

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgo rachunkowe:

 • dokonujemy opisu merytorycznego dokumentów księgowych               
 • dokonujemy opisu formalno-rachunkowego dokumentów księgowych                               
 • księgujemy faktury sprzedaży               
 • księgujemy i rozliczamy płatności dokonane kartami kredytowymi               
 • księgujemy wyciągi bankowe               
 • księgujemy dokumenty magazynowe, rozliczamy konta magazynowe               
 • rozliczamy konta rozrachunkowe (odbiorców i dostawców)                               
 • księgujemy raporty kasowe               
 • księgujemy pozostałe faktury oraz rachunki zakupu               
 • księgujemy delegacje pracownicze               
 • księgujemy zaliczki pracownicze               
 • księgujemy dokumenty PK (polecenie księgowania)               
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych, w tym: naliczanie amortyzacji, wystawianie dokumentów OT, LT, ZM, LTC, UOT                           
  księgujemy rozliczenia międzyokresowe kosztów               
 • sporządzamy miesięcznego (narastającego) rozliczenia podatkowego               
 • sporządzamy kwartalnego (narastającego): bilansu, rachunku zysków i strat               
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości i innymi obowiązującymi ustawami (prawo podatkowe, prawo dewizowe)
 • sporządzamy rejestry VAT zgodnie z Ustawą o Podatku od Towarów i Usług               
 • sporządzamy szczegółowe ewidencje wymagane ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym ustalenie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów)
 • sporządzamy deklaracje, korekty i inne informacje i aktualizacje zgodnie z wymaganiami Ustawy Podatek od Towarów i Usług               
 • sporządzamy deklaracje i informacje wymagane ustawami (tj. podatek od nieruchomosci i ruchomosci, wieczystego użytkowania gruntów, podatek od dywidendy, transportowy, akcyzowy, rolny, od czynności cywilnoprawnych)              
 • występujemy do US i innych organów podatkowych o decyzje o niezaleganiu w płatnościach z tyt. zobowiązań budżetowych               
 • prowadzimy korespondencję z US

Obsługa kadrowa:

 • Kompleksowo prowadzimy dokumentację kadrową pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (od momentu zatrudnienia do chwili zakończenia współpracy z danym pracownikiem).
 • Administrujemy umowami cywilnoprawnymi (zlecenia, dzieło, kontrakty, i inne).
 • Prowadzimy ewidencje i kontrolujemy ważność badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Zarządzamy bazą danych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i po otrzymaniu zatwierdzonych dokumentów w zakresie:
  • danych osobowych pracowników:
  • prowadzimy ewidencje terminów ważności zaświadczeń lekarskich, szkoleń BHP,
  • rozliczamy i ewidencjonujemy: urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, okolicznościowe, bezpłatne, absencje chorobowe, godziny nadliczbowe i inne nieobecności,
  • prowadzimy ewidencje zasiłków,
  • prowadzimy ewidencje stanu zatrudnienia.
 • Przygotowujemy pełną dokumentację do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian oraz wyrejestrowań pracowników oraz zleceniobiorców (ZUS ZUA, ZZA, ZIUA, ZCZA, ZWUA itp.).
 • Przygotowujemy okresowe, standardowe raporty w zakresie zmian dotyczących stanu zatrudnienia, ilości wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych, terminów ważności szkoleń bhp, zaświadczeń o zdolności do pracy.
 • Sporządzamy i wydajemy pracownikom niezbędną dokumentację dotyczącą przebiegu zatrudnienia tj. umowy o pracę, aneksy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inną wynikającą ze stosunku pracy.
 • Przygotowujemy wymaganą przepisami prawa sprawozdawczość w zakresie spraw personalnych np. GUS.
 • Sporządzamy standardowe raporty i analizy dotyczące zatrudnienia.
 • Informujemy pracowników o przysługujących im uprawnieniach oraz udzielamy wyjaśnień związanych ze stosunkiem pracy (bezpośrednio lub on-line).
 • Obsługujemy kontrole zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie nadzorowanego obszaru.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi finansowo-księgowe, prowadzi obsługę pełnych ksiąg rachunkowych jak również podatkowych książek przychodów i rozchodów. Spełniamy wszystkie wymogi przewidziane prawem do prowadzenia m.in. działalności księgowej i rachunkowej.

Specjalistyczne i wszechstronne wykształcenie Prezesa Zarządu / Głównego Księgowego, które potwierdzone jest dyplomem magistra w zakresie rachunkowości oraz obligatoryjną licencją Ministra Finansów pozwala nam w sposób profesjonalny świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Korzystamy z eSZOK BR (elektroniczny System Zarządzania Obsługą Klienta Biur Rachunkowych), który pozwala klientom na stały i nielimitowany dostęp do elektronicznego archiwum dokumentów.

Klikając w poniższy link można zapoznać się z działaniem systemu eSZOK BR.

https://www.youtube.com/watch?v=At6tqBdrLKk

Posiadamy także obowiązkowe ubezpieczenie OC dla tego typu działalności.

Świadczymy usługi w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

Zdobyte doświadczenie pracowników, pozwala mieć indywidualne i elastyczne podejście do każdego klienta.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu BHP.

Siedziba naszego biura mieści się przy Al. Jana Pawła II 23 w Warszawie, z oddziałem w Kozłowie Biskupim przy ul. Sosnowej 15.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: