In Plus Biuro Rachunkowe Urszula Adamczyk

Księgowość dopasowana do Twoich potrzeb.

  • NIP 5271372319
  • REGON 142802175

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bemowo

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Medyczna

usługi dodatkowe:

 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi rachunkowe:

 • opracowywanie reguł polityki rachunkowości
 • stworzenie oraz wprowadzenie zakładowego planu kont
 • tworzenie zapisów w ewidencjach syntetycznych i analitycznych (również dekretowanie dokumentów)
 • określanie stawek miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości podatku VAT (należnego i naliczonego)
 • tworzenie zgodnie z wzorami na podstawie przepisów, deklaracji podatkowych i przedkładanie ich do US
 • tworzenie obligatoryjnych sprawozdań finansowych GUS
 • tworzenie planu amortyzacji i wykonywanie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnej i prawnej
 • sporządzanie rocznych zeznań w oparciu o dane z wpisów do ksiąg rachunkowych
 • zamykanie roku obrachunkowego jednostek w sensie rachunkowym i podatkowym z uwzględnieniem stworzenia bilansu, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • tworzenie przelewów związanych z należnościami publicznoprawnymi (ZUS, US)
 • monitorowanie należności i zobowiązań

Księgi przychodów i rozchodów:

 • zapisy w PKPiR lub ewidencji ryczałtu
 • ewidencje wyposażenia
 • plany amortyzacji środków trwałych, ewidencje środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych
 • ustalanie stawek miesięcznych na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • miesięczne oraz roczne deklaracje podatkowe
 • dbam o przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki

Kadry i płace:

 • tworzenie umów o pracę, zlecenie, dzieło
 • listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników oraz zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników
 • prowadzenie kartotek pracowników łącznie z wymaganą dokumentacją
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • ewidencje świadczeń socjalnych
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczeń społecznego, zdrowotnego
 • sporządzanie deklaracji obrachunkowych do list płac (deklaracje dla potrzeb ZUS, deklaracje na potrzeby urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-8AR)
 • zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-40
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na życzenie)

Ekspert artykułu

Artykuły: